TOS & onderzoek

Maak je je zorgen over de taal- en spraakontwikkeling van je kind? Dan kun je bij een audiologisch centrum van Kentalis laten onderzoeken wat er aan de hand is. Een achterstand in de taal- en spraakontwikkeling kan onder andere worden veroorzaakt door een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Is dit het geval, dan is het belangrijk dat je kind snel goede hulp krijgt.

De hele ontwikkeling in beeld

De verschillende deskundigen van het audiologisch centrum kijken vanuit hun eigen vakgebied mee naar de ontwikkeling van je kind. Zij onderzoeken niet alleen de spraak- en taalontwikkeling, maar ook het gehoor, de intelligentie, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling. Zo ontstaat een duidelijk beeld van eventuele achterstanden in de ontwikkeling van je kind.

Kindvriendelijk onderzoek

We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt tijdens de onderzoeken. Het testmateriaal ziet er daarom uit als speelgoed. Kinderen komen meestal een dagdeel spelen en krijgen dan verschillende taakjes. Natuurlijk zijn ouders ook aanwezig bij het onderzoek en kun je aangeven wat volgens jou aandachtspunten zijn.

Met de Hoi Kentalis app kun je je kind spelenderwijs voorbereiden op het onderzoek.

De deskundigen van het audiologisch centrum:

  • De klinisch fysicus-audioloog is specialist op gebied van gehoor en geluid en hoofdbehandelaar van iedereen die het audiologisch centrum bezoekt.
  • De audiologie-assistent voert hooronderzoeken uit bij oudere kinderen en volwassenen.
  • De logopedist is gespecialiseerd in taal- en spraakproblemen.
  • De gedragsdeskundige (psycholoog/orthopedagoog) is betrokken bij diagnostiek en advies rondom TOS.
  • De maatschappelijk werker ondersteunt bij het oplossen van en omgaan met materiële en psychosociale problemen.

Advies over de vervolgstappen bij TOS

Na het onderzoek krijg je uitleg over wat er is onderzocht, wat de resultaten zijn en wat jouw kind kan helpen. Heeft je kind inderdaad een taalontwikkelingsstoornis? Dan krijgt hij of zij de diagnose TOS. We bespreken dan uitgebreid de beste vervolgstappen.

Als je kind geen TOS heeft

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je kind geen TOS heeft, maar dat hij of zij een laatbloeier is of een taalachterstand heeft. Ook wordt een achterstand in de taal- en spraakontwikkeling soms veroorzaakt door gehoorverlies. Als uit het onderzoek blijkt dat je kind geen TOS heeft, krijg je uiteraard ook advies over de mogelijkheden voor je kind.

Een afspraak maken bij het audiologisch centrum

Wil je een afspraak maken bij een audiologisch centrum van Kentalis? Zorg dan voor een verwijzing van een (huis)arts en lees hoe je je kind kunt aanmelden voor onderzoek. Kentalis heeft verschillende audiologische centra. Soms is er een wachttijd.