Onderzoek bij Kentalis

Bij ons audiologisch centrum onderzoeken we of iemand een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft of slechthorend, doof of doofblind is. Na de onderzoeken weet je wat er aan de hand is, wat de gevolgen zijn en hoe we jou of je kind verder kunnen helpen. We hebben audiologische centra door heel Nederland.