Het Hermusfonds

Het Hermusfonds ondersteunt kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies bij activiteiten die hun toekomst kunnen veranderen, die gemeenten of overheid niet kunnen financieren. Bijvoorbeeld een bijdrage voor een opleiding, cursus of een activiteit die bijdraagt aan de sociale acceptatie.

Het Hermusfonds beschikt over een bescheiden vermogen. Hierdoor kan het Hermusfonds kinderen, jongeren, volwassenen en organisaties dat kleine beetje extra bieden.

Historie

In 1959 is de Monseigneur Hermusschool opgericht. Vanaf 2002 maakte de school deel uit van de Koninklijke Effatha Guyot Groep in Zwolle. Toen is ook het Hermusfonds opgericht en ondergebracht bij de Steunstichting H.D. Guyot van Kentalis.

Aanvragen

Als je een bijdrage ontvangt, zal het Hermusfonds vragen om de bijdrage te verantwoorden. Wil je een bijdrage van het Hermusfonds aanvragen? Vraag het aanvraagformulier op bij het secretariaat van het Hermusfonds, vul deze in en stuur het terug. Je ontvangt binnen enkele werkdagen een ontvangstbevestiging.

Beoordelen

Vier keer per jaar komt het Hermusfonds bij elkaar om de aanvragen te bespreken. De adviescommissie van het Hermusfonds (deze bestaat uit professionals en mensen uit de doelgroep) beoordelen de aanvragen. Uiteindelijk zal de raad van bestuur van Kentalis het advies bekrachtigen.

Contact

Neem contact op met het secretariaat van het Hermusfonds voor vragen via hermusfonds@kentalis.nl

Hermusfonds