Het Hermusfonds

Het Hermusfonds beschikt over een bescheiden vermogen. Hiermee kan het Hermusfonds dove of slechthorende kinderen, jongeren, volwassenen en organisaties financiƫle steun bieden om een project verder te helpen, oftewel dat kleine beetje extra bieden.

Op deze manier wil het Hermusfonds kinderen, jongeren en volwassenen van alle leeftijden die doof of slechthorend zijn steunen om zich verder te ontwikkelen en hun kansen op een goede plek binnen de maatschappij te vergroten. Dit doen wij met financiƫle ondersteuning aan mensen, projecten of organisaties met deze doelstellingen.

Waarvoor kan de aanvraag worden ingediend?

Individueel

Je kunt een aanvraag indienen die past bij jouw persoonlijke ontwikkelingen of bij het vergroten van jouw kansen op deelname aan de arbeidsmarkt of een andere vorm van deelname aan de maatschappij. Heb je een specifiek traject of opleiding in gedachten? Wil je bepaalde vaardigheden of competenties opdoen voor het opzetten of door ontwikkelen van je eigen bedrijf? Kun je de kosten naast reguliere financiering en eigen bijdrage niet volledig betalen? Dan kun je een aanvraag indienen bij het Hermusfonds.

Project

Als een project zich richt op de persoonlijke ontwikkeling of het aanleren van vaardigheden die de kansen vergroten binnen de samenleving van kinderen, jongeren of volwassenen die doof of slechthorend zijn, dan kun je een aanvraag indienen. Hierbij is het belangrijk dat het project met en voor de doelgroep wordt opgezet en uitgevoerd.

Aanvragen

Wil je een bijdrage van het Hermusfonds aanvragen? Stuur dan een e-mail naar het secretariaat van het Hermusfonds. Je ontvangt binnen enkele werkdagen een ontvangstbevestiging en het aanvraagformulier. Twijfel je over of jouw idee past binnen de aanvraagmogelijkheden? Neem dan contact met ons op. We gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

Beoordelen

Vier keer per jaar komt het Hermusfonds bij elkaar om de aanvragen te bespreken. De adviescommissie van het Hermusfonds (deze bestaat uit professionals en mensen uit de doelgroep) beoordelen de aanvragen. Uiteindelijk zal de raad van bestuur van Kentalis het advies beoordelen.

Bij het beoordelen van de aanvragen wordt onder andere gekeken of de inhoud van de aanvraag past bij de missie en doelstellingen van het Hermusfonds. Het Hermusfonds neemt geen aanvragen in behandeling die gaan over het doen van onderzoek, het aanvragen van een tolk, het steunen van projecten of organisatie buiten Nederland en het betalen van organisatiekosten.

Meer weten?

Neem contact op met het secretariaat van het Hermusfonds voor vragen.

Hermusfonds