Raad van bestuur en raad van toezicht

De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de strategie en het beleid van Kentalis en voor de dagelijkse aansturing van de organisatie. De raad van bestuur bestaat uit waarnemend voorzitter Remmelt Vetkamp en Femke Kothuis. Oscar Dekker (voorzitter) is momenteel afwezig.

Raad van bestuur

De raad van bestuur bewaakt de koers, missie en ambities van Kentalis in relatie tot maatschappelijke, politieke en financiële ontwikkelingen. De raad van bestuur is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en veiligheid van de zorg en het onderwijs dat Kentalis biedt.
De raad van bestuur werkt overeenkomstig een reglement en met inachtneming van een declaratiereglement. Hier vind je een overzicht van de onkostenvergoedingen aan de raad van bestuur in 2023.

Raad van Toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het functioneren van de raad van bestuur, het gevoerde beleid en de algemene gang van zaken bij Kentalis. Ook treedt de raad van toezicht op als klankbord voor de raad van bestuur. De werkwijze van de raad van toezicht is conform de Zorgbrede Governancecode en op basis van een toezichtsvisie.

Leden van de raad van toezicht

  • Jos Aartsen (voorzitter)
  • Marc van den Berg (voorzitter auditcommissie)
  • Kitty Oirbons (voorzitter commissie kwaliteit en veiligheid)
  • Marianne Straks (lid van de commissie kwaliteit en veiligheid)
  • Tamara Kroll (lid auditcommissie)

Bekijk het rooster van af- en aantreden van de Raad van Toezicht

Secretaris raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijgestaan door de secretaris raad van bestuur. Deze functie wordt vervuld door Wendela Francken. Zij is ook secretaris van de raad van toezicht.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem contact op met de secretaris raad van bestuur.