Historie

In 2015 bestond Kentalis 225 jaar, gerekend vanaf de allereerste rechtsvoorganger. Op 14 april 1790 nam de Waalse predikant Henri Daniel Guyot in Groningen het initiatief om les te geven aan dove kinderen. De geboorte van wat nu ‘cluster 2-onderwijs’ is. Daarna zijn er meer pioniers geweest binnen dat onderwijs. Deze pioniers legden met elkaar de basis voor Kentalis.

Hoe het begon

Het begon met 14 leerlingen. Henri Daniel Guyot was zelf de leraar van deze klas. De eerste jaren gaf hij les in kleine panden. In 1808 moest hij op zoek naar een groter pand door een flinke toename van het aantal leerlingen. Dankzij steun van de provincie en de stad Groningen werd de school aan het westelijke gedeelte van de Ossenmarkt (nu het Guyotplein) gevestigd. De woningen werden omgebouwd tot een internaat voor jongens en meisjes. Om het instituut te kunnen bekostigen werden afdelingen in het hele land geopend. Guyot werkte tot aan zijn dood voor zijn instituut. Opvolger was zijn zoon Dr. Charles Guyot, die er tot 1854 werkte.

Dovenonderwijs

Drie organisaties worden één

Kentalis ontstond toen in 2009 drie organisaties samengingen: Koninklijke Effatha Guyot Groep (KEGG), Viataal en Sint Marie. Deze drie organisaties zetten zich in voor mensen met een beperking in horen of communiceren. In 2010 gingen de drie organisaties verder onder de naam Koninklijke Kentalis, wat staat voor 'kennis' en 'taal'. Sindsdien ontwikkelt Kentalis zich tot hét kenniscentrum voor beter horen en communiceren. Ook de komende jaren blijft Kentalis investeren in onderzoek en expertise om klanten nog beter te ondersteunen.

Virtuele rondleiding door ons voormalige hoofdgebouw

Monumentendagonline.nl maakte een prachtige virtuele rondleiding door ons voormalige hoofdgebouw in Sint-Michielsgestel. In deze rondleiding word je meegenomen naar plekken waar je normaal nooit kunt of mag komen.