Alert op arousal

Doelgroep
Communicatief meervoudige beperking (cmb)
Doofblind

Binnen Kentalis gaat men zoveel mogelijk methodisch te werk om kwaliteit van zorg te leveren en te waarborgen. 'Adequate begeleiding voor een adequeet arousal' is een methodische werkwijze om arousal te reguleren bij cliënten met een communicatief meervoudige beperking (cmb).

Alert op arousal: effectiviteit van methodische werkwijze om arousal te reguleren bij cliënten met cmb

Arousal is een toestand die aangeeft hoe alert je bent en of je op dat moment zintuiglijke prikkels uit je omgeving kan opnemen en verwerken. Wanneer iemand een stoornis heeft in de sensorische informatieverwerking (SI) en zintuiglijke prikkels niet goed kan verwerken, dan heeft dit invloed op zijn arousal en daarmee zijn dagelijks functioneren. Met een adequaat arousal kunnen cliënten beter functioneren en wordt hun kwaliteit van leven verbeterd. Door de inzet van de methodische werkwijze ‘Alert op arousal’ wordt het arousal van cliënten in kaart gebracht en hun activiteitenprogramma en/of de begeleiding hier op aangepast. Binnen het project hebben begeleiders van personen met een communicatief meervoudige beperking en een autisme spectrum stoornis gewerkt volgens de werkwijze om de effectiviteit van de werkwijze onder de loep te nemen.

“Ondanks dat ik al wat wist van het arousal van deze cliënt, ga je toch echt inzoomen tijdens het kijken van de filmbeelden. Dat werkt prettig.” 

Er kan middels het onderzoek niet bewezen worden dat de interventie effectief is, omdat er geen controlegroep aan het onderzoek heeft deelgenomen. Dit effectonderzoek impliceert echter wel dat de methodische werkwijze Alert op arousal een doeltreffende interventie is (Van Yperen & Veerman, 2008), omdat problemen zijn afgenomen en het competentiegevoel van medewerkers is toegenomen; het adequaat arousal van de zes cliënten is toegenomen sinds de inzet van de methodische werkwijze (percentage en naar mening van begeleiders) en tevens voelen begeleiders zich meer competent in hun handelen of heeft hun kennis invloed op hun handelen naar de cliënt. De begeleiders kunnen over het algemeen beter aansluiten op de behoeften van de cliënt en zij zien de winst voor hun cliënt terug in de praktijk.

“Ik merk dat ik zelf beter kan spelen met de planning gedurende een dienst waardoor ik kan kijken en toepassen wat beter bij de cliënt past dan op dat moment al in de planning stond […].”

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: afgerond in augustus 2015
  • Onderzoeker en uitvoerder: Nina Wolters-Leermakers en Anne van der Aa-Van Kessel
  • Financiering: Kentalis
  • Eindrapport en artikel: Alert op Arousal
  • Informatie en contact: Nina Wolters via n.wolters@kentalis.nl of Anne van Kessel via an.kessel@kentalis.nl