CI bij dove kinderen met bijkomende beperking

Doelgroep
Communicatief meervoudige beperking (cmb)

De kans is groot dat een CI de kwaliteit van leven van een doof kind met bijkomende beperkingen verbetert. Maar het is niet zeker en de weg is lang en hobbelig.

We interviewden twintig ouders van dove kinderen met een meervoudige beperking over hun ervaringen met het besluitvormingsproces rond implantatie, de implantatie zelf en de resultaten. De leeftijd van de kinderen was tussen twee en tien jaar. 

Om na te gaan wat CI-teams deze ouders te bieden hebben en wat hun overwegingen zijn rond implantatie, vulden de coördinatoren van alle CI-teams uit Engeland (20) en Nederland (8) vragenlijsten in.

Meer informatie