Communikeus

Doelgroep
Communicatief meervoudige beperking (cmb)

Om het taalaanbod voor cmb-leerlingen op scholen van Kentalis zo goed mogelijk aan te passen op de ondersteuningsbehoefte van de leerling, wordt er een richtlijn voor medewerkers ontwikkeld.

Onze wens is dat onze leerlingen zo vrij mogelijk kunnen communiceren en naar vermogen optimaal kunnen leren en zich ontwikkelen. Hiervoor is het van belang dat we onze leerlingen de juiste taal aanbieden; hierbij kun je denken aan Nederlands, maar ook Nederlandse Gebarentaal of Nederlands ondersteund met gebaren. Met andere woorden, we moeten bij elke leerling kunnen bepalen wat zijn of haar taalprofiel zou moeten zijn. Echter, het blijft lastig om hier de juiste keuze in te maken, omdat hiervoor geen duidelijke richtlijnen zijn. Middels het project Communikeus gaan wij een richtlijn opstellen om medewerkers op scholen van Kentalis te ondersteunen bij het kiezen van het best passende taalprofiel voor leerlingen met een communicatief meervoudige beperking (cmb).

Waarom?

Een steeds terugkerende vraag bij docenten, logopedisten, NGT-docenten en intern begeleiders van Kentalis Mariëlla is welke taal het beste aansluit bij een cmb-leerling met een gehoorverlies. De wens is om de communicatie tussen leerkracht en leerling dusdanig af te stemmen op de leerling dat er sprake is van een zo’n passend mogelijke taalaanbod, oftewel een zo passend mogelijk taalprofiel (NGT, NmG en/of gesproken Nederlands). Daarbij is het streven dat de leerling in ieder geval zijn/haar sterkste taal dusdanig ontwikkelt dat hij of zij in deze taal vrij kan communiceren en – naar vermogen optimaal – leren. Echter, het blijft lastig om hier de juiste keuze in te maken, omdat hiervoor geen duidelijke richtlijnen zijn en tevens is er sprake van beperkte toegang tot de NGT. Dit creëert veel onzekerheid bij professionals als gevolg.

Onderzoeksvragen:

  1. Hoe standaardiseren/objectiveren we de besluitvorming bij de keuze van het taalprofiel van leerlingen met cmb?
  2. Levert het vaststellen van het taalprofiel volgens de aangepaste methode extra leerwinst op voor de leerlingen met cmb binnen Kentalis Mariëlla? (bv. betrokkenheid en woorden/gebarenschat).

Hoe?

De richtlijn wordt geschreven op basis van: Analyse van de huidige manier van bepalen van het taalprofiel, interviews, wetenschappelijke literatuur,  en analyse van de ‘winst’ voor de leerlingen (zoals  betrokkenheid).

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: november 2017 - mei 2020
  • Onderzoekers en uitvoerders: Nina Wolters-Leermakers (kernteam cmb/db), Lotte van der Weem (Kentalis Mariëlla), Adrie Jonkman-Quaak (Kentalis Mariëlla), Sanne de Lange-van der Schoor (Kentalis Mariëlla)
  • In samenwerking met: Ilse van Zadelhoff (kernteam cmb/db), Sonja Jansma (Kentalis Signis), Harriët de Boer (Kentalis Guyot), Harry Knoors (programmaleider DSH), Evelien van Wingerden (VU) en Marian Sloots (Kentalis Leerhuis).
  • Financiering: Kentalis
  • Informatie en contact: l.vandeweem@kentalis.nl of n.wolters@kentalis.nl