De leerkracht-leerling relatie in onderwijs aan slechthorende en dove leerlingen

Doelgroep
Doof
Slechthorend
Nog lopend onderzoek

Een onderzoek of de relatie tussen leerkracht en leerling effect heeft op de kwaliteit van een instructie voor dove en slechthorende leerlingen. 

Onderzoek naar de relatie tussen leerkracht en leerling als factor die bijdraagt aan een goede kwaliteit van instructie voor dove en slechthorende leerlingen in verschillende
onderwijssettings. 

Meerwaarde

Klant: de resultaten dragen bij aan optimalisering van het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen en daarmee aan hun ontwikkeling

Primair proces: inzicht in de kwaliteit van de leerkracht-leerling relatie als factor die bijdraagt aan een optimale onderwijssituatie voor dove leerlingen en daarmee de mogelijkheid tot gerichte professionalisering van onderwijskundig handelen van leerkrachten

Looptijd: 2013 - 2017

status: in uitvoering

Onderzoekers: dr. D. Hermans, prof. dr. H. Knoors en masterstudenten orthopedagogiek van Radboud Universiteit Nijmegen

Financiering: Kentalis

Documenten/producten: Engelstalige publicaties en Nederlandstalige masterscripties

Informatie & contact: academie@kentalis.nl