De STER training

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

De STER trainingen zijn groepstrainingen voor kinderen met een taalontwikklingsstoornis (TOS) om de communicatieve vaardigheden te versterken.

Achtergrond

Kinderen  met  een  taalontwikkelingsstoornis (TOS)  vormen  een  kwetsbare  groep  kinderen  die een verhoogd risico hebben op het ontwikkelen van problemen in sociale situaties. Het doel van de STER-training is om de communicatieve ontwikkeling van kinderen met TOS in de leeftijd van 5 tot 14 jaar te versterken, zodat problemen op sociaal en emotioneel gebied voorkomen of verminderd worden. Daarom worden bij deze kinderen  vaardigheden getraind die zich bevinden  op  het  snijvlak  van  de  taal-,  communicatieve  en  sociaal-emotionele  ontwikkeling.  

Goede taalvaardigheden  en  communicatieve  vaardigheden,  zoals een goede luisterhouding en het op een  juiste wijze inzetten van taal en gespreksvaardigheden, kunnen gezien worden als de bouwstenen voor sociale vaardigheden welke op  hun beurt weer voorwaarde zijn voor het ontwikkelen van positieve interpersoonlijke relaties met anderen.

De STER-training

De  STER-trainingen  hebben  primair het doel de zwakke communicatieve vaardigheden te stimuleren om zo de positieve ervaringen van de kinderen in contact met anderen te bevorderen. Hiervoor worden communicatieve vaardigheden passend in specifieke sociale situaties geoefend en ingetraind.

In dit project zijn de STER trainingen onderbouwd en doorontwikkeld. 

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: januari 2016 - oktober 2016
  • Uitvoerders: Marika Peters, Marijke ten Dam, Anne van Dijck en Daan Hermans
  • Financiering: Kentalis
  • Informatie & contact: Annette Scheper via a.scheper@kentalis.nl.