Interventie Communicatie via Scherm

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

De interventie Communicatie via Scherm is ontwikkeld voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het inzetten van een schermspel in de behandeling stimuleert de mondelinge taalvaardigheid en de metalinguïstiek van een kind.

Effectonderzoek met Communicatie via Scherm laat zien, dat kinderen met TOS na de behandeling minder afhankelijk zijn van de behandelaar in de informatieoverdracht. Ook gebruiken de kinderen meer betekenisvolle naamwoorden en werkwoorden en hun zinnen zijn (grammaticaal) meer compleet. 

Meer informatie