Spraaktaal Kids is een denk-, doe en praatmap voor kinderen van 4 tot 14 jaar met een taalontwikkelingsstoornis

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Spraaktaal Kids is er voor kinderen is een werkboek voor kinderen van 4 tot 14 jaar met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).Maar ook voor grote mensen: (groot) ouders, verzorgers en professionals.

Spraaktaal Kids nodigt kinderen en volwassenen uit om samen op zoek te gaan naar:

  • Taal voor wie je bent, wat je kunt, wat je wilt, wat je voelt en wat je vindt;
  • Taal voor je lijf en grenzen;
  • Taal voor overeenkomsten en verschillen;
  • Taal voor de kleine en grote wereld waarin je leeft.;
  • Taal voor nu en taal voor straks;
  • Taal voor taal en taalproblemen.

Spraaktaal Kids reikt beeld en taal aan voor het communiceren over gevoelens, gedachten, opvattingen, wensen en relaties. Het is een werkboek, een stickerboek en een plakboek: denken door doen! Het bestaat uit drie mappen in drie verschillende leeftijdscategorieën: 4 tot 7 jaar, 7 tot 10 jaar en 10 tot 14 jaar. De mappen kunnen los van elkaar worden gebruikt, maar ook na of naast elkaar.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: 2015
  • Onderzoeker: Jet Isarin
  • Informatie & contact: Jet Isarin via j.isarin@kentalis.nl
  • Financiering: Kentalis en Pica