Executieve functies: hoe kan ik het zelf doen?

Doelgroep
Doof
Slechthorend

In het project ‘Executieve functies: hoe kan ik het zelf doen?’ wordt in drie deelprojecten gewerkt aan het stimuleren van de executieve functies van dove en slechthorende leerlingen van Kentalis Talent in Vught.

Wat zijn executieve functies?

Executieve functies (EF) zijn de cognitieve processen die het denken en het gedrag zodanig reguleren dat het efficiënt en doelgericht kan zijn. Executieve functies maken het mogelijk dat leerlingen ingewikkelde instructies onthouden en opvolgen, niet afgeleid worden in de klas, goed samen kunnen werken met anderen, hun impulsen kunnen onderdrukken en zich aanpassen wanneer de regels in de klas veranderen.

Onderzoek

Het eerste deelproject vindt plaats in de midden- en bouwbouw (groep 5, groep 5-6 en groep 7-8). In dit project wordt een klassikale en aangepaste versie van Beter bij de Les, een bestaande interventie om executieve functies te trainen, ontwikkeld en geëvalueerd. Het tweede deelproject vindt plaats in de kleutergroepen en richt zich op het verbeteren van de spelomgeving en de spelbegeleiding. Spel is een belangrijke activiteit voor jonge dove en slechthorende kinderen om hun executieve functies te trainen. Het derde deelproject richt zich op het interactiegedrag van leerkrachten in gesprekken met de leerlingen. De methodiek ‘De leerling aan het woord’ wordt geëvalueerd in vier groepen. Deze methodiek richt zich op het verminderen van het ‘sturende vraaggedrag’ van leerkracht in hun gespreksvoering met leerlingen om zowel de taalvaardigheid als het executief functioneren te stimuleren.

Meer informatie