Luisterinspanning

Doelgroep
Doof
Slechthorend
Nog lopend onderzoek

De komende twee jaar zal worden onderzocht in hoeverre dove en slechthorende kinderen in het regulier onderwijs luisterinspanning moeten leveren en wat die luisterinspanning kan doen verminderen.

In het regulier onderwijs is de gesproken taal vaak de meest gangbare modaliteit waarin instructies worden gegeven en communicatie met klasgenootjes plaatsvindt. De akoestische omgeving van klaslokalen en het rumoer op de achtergrond kunnen ervoor zorgen dat dove en slechthorende kinderen zich extra moeten inspannen om te verstaan wat er wordt gezegd. Langdurige luisterinspanning kan leiden tot mentale vermoeidheid en chronische stress.

In dit project wordt middels drie experimenten onderzocht:

  1. in hoeverre de luisterinspanning van D/SH leerlingen verschilt van horende klasgenootjes;
  2. in hoeverre de luisterinspanning vergroot wordt door achtergrondlawaai;
  3. in welke mate spraakafzien en ondersteunende gebaren de luisterinspanning kunnen verlichten.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: 2021-2023
  • Onderzoekers: dit project is een samenwerking tussen Kentalis (Helen Blom, Daan Hermans, Harry Knoors ) en Radboud Universiteit.
  • Financiering: ZonMw
  • Informatie & contact: Helen Blom via he.blom@kentalis.nl