Het kleuterpakket: een toolbox voor ambulant begeleiders

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Afgelopen anderhalf jaar zijn er vijf online modules ontwikkeld die antwoord geven op de meest voorkomende ondersteuningsvragen van kleuterleerkrachten in het regulier onderwijs die een leerling met TOS in de klas hebben. De thema’s van de modules zijn: in gesprek met kleuters met TOS, voorlezen, de moeilijk verstaanbare kleuter, beginnende geletterdheid en woordenschat. Deze modules worden regelmatig ingezet door ambulant begeleiders en de reacties van leerkrachten zijn zeer positief.

Hoe werkt het?

Leerkrachten volgen een online module van gemiddeld 45 minuten. Daarna voeren ze een opdracht uit, deze nemen zij bij voorkeur op op video. Een ambulant begeleider van Kentalis voert vervolgens minimaal twee keer een coachingsgesprek met de leerkracht. Op deze manier zijn tot nu toe ruim vierhonderd leerkrachten in het regulier onderwijs gecoacht en begeleid. Elke module bestaat uit evidence en practice based informatie en coaching on the job. Dit vormt samen een krachtig interventiemiddel.

Volgens evaluatie zeer succesvol

Dat het Kleuterpakket succesvol is, blijkt uit de eerste evaluaties. De leerkrachten geven gemiddeld een rapportcijfer van 8.1. Verder voelt 35% van de deelnemers zich een beetje vaardiger en 63% zich veel vaardiger na afloop van dit traject. Op de vraag of het aansluit bij de dagelijkse onderwijspraktijk antwoordt 80% met ‘ja’ en 19% met ‘een beetje’. Het Kleuterpakket is in 2020 genomineerd voor de Siméa innovatieprijs. Het Siméacongres heeft vanwege de coronacrisis niet plaatsgevonden.

Meer informatie?

De modules van het Kleuterpakket zijn alleen te volgen vanuit een arrangement van een cluster 2- leerling in jouw klas. Neem daarvoor contact op met de betrokken ambulant begeleider.

  • Looptijd onderzoek: september 2018 - december 2019. Update november 2020: Het project is afgerond en de modules zijn beschikbaar.
  • Uitvoerders: Betsy Gerritsen (projectleider onderwijs), Susan Arts (projectleider kennisontwikkeling), Daan Hermans (onderzoeker), Margreet Verboom (ontwikkelaar) en Margot Willemsen (ontwikkelaar)
  • Financiering: Kentalis
  • Ontwikkelde cursussen
  • Informatie & contact: Daan Hermans via d.hermans@kentalis.nl