Speakaboo: spraakontwikkeling beoordelen in verschillende talen

Doelgroep
Slechthorend
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Steeds meer kinderen spreken thuis (ook) een andere taal dan Nederlands. Zeker als die taal hun beste taal is, willen we in die taal hun ontwikkeling kunnen beoordelen.

Speakaboo bevat speelse testjes in een gratis app voor iPad. Naast de app bestaat een Nederlandse website met informatie en een Engelstalige website, namelijk kentalis.com

Het kind gaat samen met iemand die de taal van het kind spreekt ‘spelen’ met de app. Het kind benoemt al spelend  zo’n 30-40 plaatjes. Wat het kind zegt  wordt opgenomen en vastgelegd in de app. Hiermee kan de logopedist de spraakontwikkeling van een kind beoordelen, ook als ze de moedertaal van het kind zelf niet spreekt. De testjes in de app zijn beschikbaar in 19 talen.

In 2018 hebben we de volgende resultaten bereikt:

  • Meer talen in Speakaboo: Syrisch Arabisch, Tigrinya, Russisch, Frans, Oost Armeens en West Armeens, Italiaans, Bosnisch en Hindi zijn toegevoegd.
  • Onderbouwing. Als logopedisten tests afnemen willen ze de uitkomst kunnen vergelijken met de uitkomst van diezelfde test door zich normaal ontwikkelende kinderen. Die optie biedt Speakaboo nog niet voor alle talen. Daarom is het streven per taal minimaal 20 kinderen te testen zodat er in de toekomst ook voor die talen vergelijking mogelijk is. In 2018 hebben we dit kunnen doen voor Syrisch Arabisch, Italiaans en Turks.
  • Toegankelijkheid en toepasbaarheid. Op verzoek van gebruikers ontwikkelden we een Android-versie van de app. Verder is in 2018 is de mogelijkheid om de geluidsbestanden naar een e-mail adres te exporteren aan de app toegevoegd. Er is en elektronisch scoreformulier voor automatische analyse van de testresultaten ontwikkeld, althans een eerste versie.  Deze versie is inmiddels in een pilot getest. De  resultaten zijn veelbelovend. Tenslotte hebben we op verzoek van het werkveld een spelletje voor oudere kinderen ontwikkeld. Dit zal in de loop van 2019 aan de app worden toegevoegd.

Meer informatie