Hoe leren kinderen op de basisschool een verhaal (na)vertellen?

Doelgroep
Slechthorend
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

Het laten (na)vertellen van plaatjesverhalen is een effectieve methode om taalproblemen bij kinderen te signaleren. Een goede (na)verteltaak meet de informatieoverdracht, grammaticaliteit en complexiteit. In Nederland zijn dergelijke (na)verteltaken wel beschikbaar, maar niet genormeerd. Hierdoor weten we bij afname van een verteltaak niet hoe een individueel kind dit doet in vergelijking met leeftijdgenoten. 

Doel

Het eerste doel van deze studie is om normatieve data te verzamelen bij 420 zich normaal ontwikkelende kinderen in de basisschoolleeftijd. Met het beschikbaar komen van deze normatieve gegevens kunnen we (na)vertelproblemen van kinderen met een TOS of gehoorverlies die een audiologisch centrum bezoeken, beter diagnosticeren. 


Het tweede doel is de vertelvaardigheid van de zich normaal ontwikkelende kinderen te vergelijken met de vertelvaardigheid van 180 kinderen met een TOS en 180 kinderen met gehoorverlies. Zo krijgen we meer inzicht in hoe de behandeling voor vertelvaardigheid er uit kan zien. Ook kunnen we met de normgegevens de groei van de kinderen met een TOS of gehoorverlies beter vaststellen.
 

Meer informatie

  • Looptijd: augustus 2022 - augustus 2024

Onderzoekers:

  • Dr. Annette Scheper – projectleider, senior onderzoeker bij Kentalis en co-promotor via Behavioural Science Instituut, Radboud Universiteit
  • Dr. Theo Goverts – projectadviseur en co-promotor via Ear & Hearing Research Lab, Amsterdam UMC
  • Prof. dr. Sophia Kramer – projectadviseur en promotor via Ear & Hearing Research Lab, Amsterdam UMC
  • Drs. Elske Bolk – projectleider, uitvoerend onderzoeker en promovenda bij Ear & Hearing Research Lab, Amsterdam UMC