TOS en MEER(taligheid)

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

Ouders van meertalige leerlingen en cliënten met TOS hebben vaak extra zorgen, bijvoorbeeld: ‘ga ik mijn kind meertalig opvoeden nu hij zo moeilijk taal leert?’. Professionals zoeken ook naar antwoorden op dit soort vragen.

Achtergrond

Uit de literatuur blijkt dat begeleiding van meertalige kinderen die inspeelt op de meertalige context, breed aanbevolen wordt. Toch stagneert de implementatie van die aanbevelingen. Ouders vragen om meer passende arrangementen, en worden daar soms in teleurgesteld.

Ouders én professionals

Ouders zijn niet alleen de vragende partij, maar kunnen ook een bron van inspiratie zijn voor elkaar en voor de professionals. Daarom is het plan opgevat om een participatief actieonderzoek te starten, om verandering in gang te zetten. Het startpunt is een brainstorm waarin ouders en professionals samen bedenken welke veranderingen haalbaar en wenselijk zijn. Vooraf is niet te zeggen welke oplossingen er naar voren komen.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: september 2018 - september 2019
  • Onderzoekers: Mirjam Blumenthal en Jet Isarin
  • Financiering: Kentalis
  • Informatie & contact: Mirjam Blumenthal via m.blumenthal@kentalis.nl