Leesbehandeling voor dove en slechthorende jongeren

Doelgroep
Doof
Slechthorend
Nog lopend onderzoek

Het doel van het onderzoek is een passende intensieve leesbehandeling vormgeven voor dove en slechthorende jongeren tussen de 12 en 15 jaar oud met als doel hun leesvaardigheid te verbeteren.

Onderzoek

Om dat te kunnen doen willen we eerst bij een groep dove en slechthorende jongeren in kaart brengen hoe het staat met hun leesvaardigheid en waar zij tegenaan lopen. Waar lopen zij op vast en wat gaat goed? Mede op basis  van bestaande interventies, zoals de behandeling dyslexie voor horende kinderen,  zal een passende leesbehandeling ontwikkeld worden. Vervolgens zal een selectie van laaggeletterde jongeren uit de groep deelnemen aan deze op maat gemaakte interventie. De geselecteerde jongeren ontvangen eind 2019 of begin 2020 vier maanden lang drie keer per week 45 minuten een intensieve leesbehandeling. 

Betrokkenheid doelgroep

Er zal tijdens het project gekeken worden hoe ervaringsdeskundigen betrokken kunnen worden bij het onderzoek, bijvoorbeeld in de klankbordgroep. Daarnaast zijn twee van de onderzoekers zelf ernstig slechthorend of doof.

Meerwaarde

Voor horende kinderen wordt een behandeling voor dyslexie vergoed vanuit de zorgverzekering. Wanneer de leesbehandeling voor D/SH jongeren succesvol blijkt te zijn, kan bekeken worden of deze ook vanuit de zorg kan worden aangeboden. 

Meer informatie

  • Looptijdonderzoek: oktober 2018 - oktober 2021
  • Onderzoekers: Loes Wauters, Hille van Gelder en Corrie Tijseling
  • Financiering: Verbindend Vernieuwen
  • Informatie & contact: Hille van Gelder van h.vangelder@kentalis.nl