Interactief voorlezen aan dove en slechthorende peuters

Doelgroep
Doof
Slechthorend

Voorlezen is bij uitstek een activiteit om de leesontwikkeling te stimuleren. We onderzochten het effect van een cursus interactief voorlezen en bekeken of ouders de principes van interactief voorlezen ook kunnen toepassen bij het voorlezen van digitale prentenboeken.

Onderzoek

Dove of slechthorende kinderen hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van leesproblemen (Wauters e.a., 2008). Daarom is het van belang om bij hen zo vroeg mogelijk aandacht te besteden aan de ontwikkeling van de ontluikende geletterdheid. Voorlezen is bij uitstek een activiteit waarbij ouders aan die ontwikkeling kunnen bijdragen. Kinderen profiteren het meest van voorlezen als dit op een interactieve manier gebeurt waarbij ze actief betrokken worden bij het vertellen van het verhaal door bijvoorbeeld het stellen van open vragen, het verhaal te relateren aan persoonlijke ervaringen en gesprekjes te voeren over het boek.

Resultaten

Ouders passen de principes van het interactief voorlezen echter niet vanzelf toe. Daarom hebben we in dit project onderzocht of we ouders van jonge dove en slechthorende kinderen deze principes in een cursus kunnen leren. Ook bekeken we of ouders de principes zowel bij het lezen van een traditioneel papieren boek als het lezen van een digitaal prentenboek op de iPad konden toepassen. Op beide vragen vonden we een positief antwoord. Na de cursus pasten ouders significant vaker strategieën voor interactief voorlezen toe: ze gaven hun kind vaker de tijd om het verhaal te verwerken, gingen vaker na of het kind het verhaal nog volgde, stelden vaker vragen aan hun kind over het boek, reageerden vaker op de reacties van hun kind, gingen meer door op ideeën van hun kind en gaven vaker positieve feedback. Deze vaardigheden pasten ze evenveel toe bij het lezen van papieren boeken en digitale boeken. Alleen het aanwijzen van plaatjes gebeurde minder bij het lezen van de digitale prentenboeken.

De resultaten van dit onderzoek zijn online terug te lezen in het tijdschrift Van Horen Zeggen. Ook zijn er twee internationale artikelen met de resultaten verschenen. Deze zijn op te vragen bij de onderzoekers. 

In samenwerking met de FODOK is een digitale flyer ontwikkeld voor ouders waarop ze de principes van het interactief voorlezen kunnen bekijken. 

Meer informatie