Spelen met emoties in een game

Doelgroep
Doof
Slechthorend
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Sommige kinderen vinden het lastig om te zien hoe een ander zich voelt. Om kinderen hierbij te helpen is een computerspel gemaakt.

Voor wie is het spel bedoeld?

Ook kan het zijn dat kinderen het moeilijk vinden om eerst goed na te denken voordat ze ergens mee gaan beginnen. Ze vinden het lastig om “op de rem” te gaan staan.

Om kinderen hierbij te helpen is er een computerspel gemaakt waarin kinderen spelenderwijs leren om:

 • beter op die rem te kunnen staan (stoptraining/inhibitietaak)
 • emoties te herkennen
 • emoties te begrijpen in een situatie

Het spel is geschikt voor kinderen die kunnen lezen vanaf 7 jaar. Het maakt deel uit van het bestaande spel Braingame Brian. 
De kinderen kunnen de game in principe zelfstandig spelen waarbij op de achtergrond een volwassene aanwezig is. Mocht het nodig zijn dan kan die persoon het kind aanmoedigen, helpen en stimuleren om door te gaan. Het spel is een cognitieve training waarbij de ontwikkeling van het ToM (Theory of Mind) vermogen en executieve functies (EF) wordt gestimuleerd.

Hoe ziet het spel eruit?

De hoofdpersoon in de game is het jongetje Brian die met zijn robot door verschillende werelden loopt. De spelwereld begint in het dorp waar Brian woont en breidt zich uit naar andere spelwerelden waar Brian pas kan komen als hij een trainingstaak heeft volbracht. Bij de start van elke sessie krijgt Brian een opdracht die hij uit moet voeren. 

Bij het spel zit een boekje, waarin per sessie wordt verteld wat Brian gaat doen. Het verhaal kan het kind zelf lezen of worden voorgelezen door de ouder of leerkracht.

Wetenschappelijk onderzoek: spelen met emoties in een game

De game bestaat uit:

 • 25 trainingssessies van ongeveer 45 minuten per sessie
 • elke sessie bestaat uit 2 trainingsblokken van elk 15 minuten, in de overige tijd kan het kind zelf door de wereld van Brian lopen, een racespel of een visspel spelen
 • elk trainingsblok bestaat een aantal taken: een inhibitietaak en een emotietaak
 • na elk trainingsblok komt Brian steeds verder in de spelwereld
 • het trainingsniveau wordt steeds ingesteld aan de hand van het niveau dat het kind behaald heeft

Welke taken zitten er in het spel?

In het spel zitten drie verschillende taken:

 • een stoptaak/inhibitietaak
 • een taak om emoties te leren waarnemen in gezichten
 • een taak om emoties te leren begrijpen in een situatie

Binnen een sessie begint het eerste trainingsblok altijd met de stoptaak en twee emotietaken. Het tweede trainingsblok heeft drie verschillende emotietaken:

Wetenschappelijk onderzoek: spelen met emoties in een game

Stoptaak/inhibitietaak

 • Stop de pijl in het groene vak
 • druk links of rechts waar de blauwe lamp brandt 
 • druk niet als de rode lamp brandt

Emotie-waarneemtaak 

 • het kind krijgt verschillende oefeningen om emoties te leren waarnemen in een gezicht
 • kies het juiste emotiewoord bij de afbeelding

Emotie in de situatietaak 

 • welke emotie past bij de situatie
 • kies de juiste emotie bij de afbeelding

Welke ondersteuning biedt de begeleider bij het uitvoeren van de game?

Gedurende de training zijn er 5 contactmomenten met het kind en de ouder(s) en/of de leerkracht. Deze bestaan uit:

 • een startgesprek, uitleg van de vragenlijsten en afname van een aantal testen bij het kind
 • het installeren van de game op de computer en het bijwonen van de eerste sessie (thuis of op school)
 • na 3 en 6 weken telefonisch contact en/of bijwonen van een sessie (thuis of op school)
 • evaluatiegesprek en nameting (opnieuw afname van een aantal testen bij het kind)

Meer informatie

Ben Elsendoorn kan bij problemen als helpdesk worden geraadpleegd.

Begeleider: Janet Wolters (j.wolters@kentalis.nl)
Technische vragen (helpdesk): Ben Elsendoorn (b.elsendoorn@kentalis.nl) of 06-54320658

Verdere informatie over het project: Ben Elsendoorn, Janet Wolters en Constance Vissers (c.vissers@kentalis.nl)