Taal in het kinderbrein

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Hersenonderzoek (EEG) naar het verwerken van gesproken zinnen en woorden bij peuters en kleuters met een taalontwikkelingsstoornis (TOS).

Onderzoek

In deze twee projecten (Taal in het Peuterbrein en Taal in het Kleuterbrein) hebben we onderzocht hoe taal verwerkt wordt in het brein van jonge kinderen met TOS. Dit hebben we gedaan met behulp van EEG-onderzoek, waarbij hersenactiviteit gemeten wordt met electroden die in een soort badmuts zitten. De kinderen luisterden naar zinnen en woorden terwijl hun hersenactiviteit gemeten werd. Het mooie van EEG-onderzoek is dat je heel nauwkeurig in de tijd kunt meten wat er in de hersenen gebeurt terwijl kinderen woorden en zinnen horen.

Resultaten

De resultaten van Taal in het Kleuterbrein zijn in 2017 gepubliceerd in JSLHR (Engelstalig) en in VHZ (Nederlandstalig). Lees ook de uitkomsten van Taal in het Peuterbrein.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: 2012 - 2015
  • Dit onderzoek is een samenwerking met het BSI van de Radboud Universiteit
  • Onderzoekers: Petra van Alphen, Nina Davids, Harry Knoors, Judith Pijnacker, Ludo Verhoeven (Radboud Universiteit) & Marjolijn van Weerdenburg (Radboud Universiteit)
  • Financiering: FOnds Nuts Ohra en Kentalis
  • Onderzoeksresultaten: Taal in het Peuterbrein
  • Informatie & contact: Petra van Alphen via p.vanalphen@kentalis.nl