Taal in Zicht (TiZ)

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

Een gezamenlijk onderzoeksproject van Kentalis, Auris, NSDSK, Pento en Adelante: Taal in Zicht. In dit project worden kinderen die de vroegbehandeling voor een taalontwikkelingsstoornis (TOS) verlaten, 20 jaar gevolgd.

Onderzoek

In dit onderzoek worden kinderen met (een verleden van) taalontwikkelingsstoornis (TOS) 20 jaar gevolgd. In deze 20 jaar vinden 6 meetmomenten plaats:

 • monitorgegevens einde vroegbehandeling 
 • half jaar na het verlaten vroegbehandeling
 • overgang van groep 2 naar groep 3
 • overgang van groep 4 naar groep 5
 • als deelnemers 13 jaar oud zijn eind middelbare school
 • als ze 23/24 jaar oud zijn

Centraal staat de vraag waarom het ene kind met (een verleden van) TOS zich optimaal ontwikkelt en het andere kind niet of minder. Aan de hand van vragenlijsten die worden ingevuld door ouders, leerkrachten en de deelnemers zelf willen we zicht krijgen op het verloop van de taalontwikkeling, het sociaal-emotioneel functioneren, de kwaliteit van leven, de schoolse vaardigheden en het maatschappelijk functioneren van de deelnemers. 

Bij de start van het project deden er 600 kinderen mee. De verkregen data zullen van grote waarde zijn voor onderzoek naar de lange termijn effecten van zorg en onderwijs aan kinderen en (jong)volwassenen met TOS.

Overige informatie

 • Looptijd onderzoek: 2017 - 2037
 • Samenwerking Kentalis, Auris, NSDSK, Pento, Adelante
 • Betrokken onderzoekers van Kentalis:  Annette Scheper, Lonneke Janssen en Mélanie van Barreveld als promovenda
 • Financiering: Deelkracht 
 • Website: www.projecttaalinzicht.nl
 • Informatie & contact: Mélanie van Barreveld via m.vanbarreveld@kentalis.nl