Promotieonderzoek: effectieve behandeling fonologie bij kinderen met TOS

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

Jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) spreken niet altijd verstaanbaar. In dit onderzoek wordt gekeken hoe spraak, taal en informatieverwerking van deze kinderen is en welke factoren bijdragen aan een effectieve behandeling.

De klanken van TOS

Eén van de kenmerken van jonge kinderen met (een vermoeden van) een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is vaak het niet verstaanbaar spreken. Een aantal van deze kinderen hebben moeite met de regels die horen bij klanken om ze te leren en deze toe te passen in woorden. Zij hebben een fonologische stoornis. Een kleiner deel van de kinderen die niet goed verstaanbaar spreken, heeft problemen in de spraakmotoriek. 

Behandeling van klanken

Logopedie in de eerste lijn heeft niet altijd voldoende effect bij een deel van de kinderen die niet verstaanbaar spreken. Deze kinderen kunnen worden doorverwezen naar Kentalis (derde lijn) voor behandeling. Het is belangrijk om deze kinderen zo jong mogelijk te behandelen. Vroegtijdige behandeling voorkomt mogelijk problemen in de taal, de geletterdheid of het gedrag op latere leeftijd. Bij Kentalis vindt interdisciplinaire diagnostiek en behandeling plaats volgens een vastgesteld protocol. Aan het begin en het eind van het behandelproject vindt diagnostiek plaats. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van 'evidence practice' waar het gaat om de keuze van de behandelmethodes.

Onderzoek naar klanken

De informatie die gedurende de behandeling bij Kentalis wordt verzameld van de kinderen met TOS vormt de basis voor het onderzoek. De volgende vragen geven inzicht in de fonologische stoornis: 

  1. Hoe zien de profielen voor spraak, taal en informatieverwerking bij jonge kinderen (2,5 jaar - 4 jaar) eruit en wat is het effect van groepsbehandeling voor spraak- en taalontwikkeling?
  2. Hoe zien de profielen voor spraak, taal en informatieverwerking bij schoolgaande kinderen (vanaf 4 jaar) eruit en wat is het effect van interdisciplinaire behandeling op de spraak- en taalontwikkeling?
  3. Is er een verschil in profielen tussen kinderen die vroeg (voor het vierde jaar) naar Kentalis worden verwezen en kinderen die later (na het vierde jaar) worden verwezen?

Resultaten

De eerste uitkomsten zijn op het congres CPLOL 2018 in Cascais in Portugal gepresenteerd. Op de grond van de uitkomsten van het onderzoek zal de diagnostiek en behandeling van kinderen met een fonologische stoornis verbeterd worden.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: 1-1-2018 t/m 1-1-2023
  • Dit project is een samenwerking met het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit
  • Onderzoekers: Annelies Bron, Annette Scheper, Ludo Verhoeven, Margriet Groen (Lancaster University), Juliane Cuperus en Petra van Alphen
  • Financiering: SIAC
  • Informatie en contact: Annelies Bron (junior onderzoeker) via a.bron@kentalis.nl of Annette Scheper (senior onderzoeker, supervisor) via a.scheper@kentalis.nl
  • Artikel: Effectieve fonologische therapie bij kinderen