TOS in het voorgezet onderwijs en mbo

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) naar het reguliere voortgezet onderwijs of naar het mbo. Wat hebben deze leerlingen nodig en wat moeten docenten weten?

Steeds meer leerlingen met TOS gaan naar het regulier voortgezet onderwijs en vrijwel allemaal stromen ze uit naar het mbo. Om docenten in het voorgezet onderwijs te helpen met leerlingen of studenten met TOS zijn brochures gemaakt. In deze brochures vind je informatie over TOS en een beschrijving van acht onderwijsbehoeften.

Meer informatie