LENA: inzicht in het taalaanbod thuis

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)

Een slimme manier om in kaart te brengen hoeveel taal een peuter met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) op een dag hoort.

Wat is LENA?

In de VS is een slimme tool ontwikkeld om op een betrouwbare en automatische manier het taalaanbod thuis van een kind te analyseren: LENA (Language Environment Analysis). LENA bestaat uit een klein spraakrecordertje dat het kind de hele dag bij zich draagt. Alles wat die dag wordt gezegd (door het kind zelf en door de omgeving) wordt opgenomen. Met behulp van de LENA software worden de opnames automatisch geanalyseerd.

Wat kan LENA (en wat niet)?

LENA kan verschillende sprekers identificeren in de nabijheid van het kind (zoals vader, moeder, het kind zelf en elektronische spraak op de radio of TV) en labelt deze automatisch. Deze informatie wordt in een grafiek weergegeven zodat je in één oogopslag de spraakinput, vocalisaties van het kind en beurtwisselingen tussen ouder en kind kan zien. Wat LENA niet kan, is het in kaart brengen van de visuele aspecten van communicatie. Ook zegt LENA niets over de inhoud van het taalaanbod. De kracht van LENA ligt in de mogelijkheid om spontane spraak in de natuurlijke taalsituatie thuis op te nemen, zonder dat er sprake is van een momentopname, en deze op een snelle en automatische manier te analyseren.

Resultaten

In deze pilotstudie hebben we onderzocht of LENA verschillen laat zien tussen een groep peuters met TOS en een groep leeftijdsgenootjes met een normale taalontwikkeling. Ook hebben we de voor- en nadelen van LENA in kaart gebracht. De resultaten zijn te lezen in het artikel 'LENA onder de loep' van VHZ

LENA wordt ingezet in het project Taal in Beeld.

Meer informatie