Tweetalige ontwikkelingsprofielen

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

Wat zijn de kenmerken van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) bij een jong meertalig kind? Hoe evalueer en behandel je de taal- en spraakontwikkeling van een meertalig kind in beide talen het best? Onderzoekers van Kentalis doen hier onderzoek naar.

TOS en meertaligheid

Er is nog maar weinig bekend over de meertalige ontwikkeling van kinderen met TOS. Instrumenten om de spraak- en taalontwikkeling van jonge meertalige kinderen in een andere taal dan het Nederlands te beoordelen en behandelen, ontbreken veelal. Professionals hebben dan ook behoefte aan meer instrumenten en kennis op dit gebied, zodat zij meertalige kinderen met TOS beter kunnen helpen.

Speakaboo

Kentalis heeft een eerste instrument ontwikkeld, namelijk ‘Speakaboo’. Speakaboo is een hulpmiddel waarmee de logopedist de spraakontwikkeling bij meertalige kinderen (3-6 jaar) kan screenen in de moedertaal. De komende jaren wordt Speakaboo verder ontwikkeld. Onderzoekers verzamelen vergelijkingsgegevens en breiden het instrument uit met spelletjes voor andere taalvaardigheden.

Tweetalige ontwikkelingsprofielen

Door deze nieuwe instrumenten te proberen bij tweetalige en eentalige kinderen met en zonder TOS, onderzoeken we ook de vroege tweetalige ontwikkelingsprofielen van kinderen met en zonder TOS. Twee- en eentalige peuters met en zonder TOS doen gedurende twee jaar mee aan taakjes in het Nederlands en in hun moedertaal. We onderzoeken de ontwikkeling van spraakproductie, spraakperceptie, woordenschat en fonologisch bewustzijn. Hiermee krijgen we meer kennis over de kenmerken van de meertalige ontwikkeling bij jonge kinderen met TOS. Dat helpt ons om TOS te herkennen bij meertalige kinderen, en ook om TOS bij hen te behandelen.

Moedertaal stimuleren

Het doel is dat de resultaten van dit onderzoek logopedisten meer handvatten geven om de ontwikkeling van jonge meertalige kinderen met TOS in al hun talen te beoordelen en stimuleren. Met de juiste meertalige ondersteuning bieden we kinderen met TOS de beste mogelijkheden om al hun talen te ontwikkelen.

Betrokkenheid doelgroep

Tweehonderd meertalige (Turks en Pools) en eentalige kinderen met en zonder TOS doen mee met de meetmomenten. Ouders van meertalige kinderen met TOS en professionals die werken met meertalige kinderen met en of zonder TOS praten in een klankbordgroep mee over het project.

Heb je vragen of wil je met de cliënten in jouw vroegbehandeling meedoen aan dit onderzoek Neem contact op met Lisa Verbeek via l.verbeek@pwo.ru.nl

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: januari 2019 tot maart 2024
  • Onderzoekers: L. Verbeek (Kentalis en Behavioural Science Institute (BSI), Radboud Universiteit), M. Blumenthal (Kentalis), C. Vissers (Kentalis en BSI), E. Segers (BSI), T. Kleemans (BSI), A. Scheper (Kentalis) en L. Verhoeven (Kentalis en BSI)
  • Financiering: Kentalis, programmaraad auditief/communicatief, HandicapNL
  • Informatie en contact: l.verbeek@kentalis.nl en lisa.verbeek@ru.nl