Vroege spraakperceptie als voorspeller voor de lexicale ontwikkeling van D/SH kinderen

Doelgroep
Doof
Slechthorend
Nog lopend onderzoek

In dit tweejarige project wordt de voorspellende rol onderzocht van vroege spraakperceptievaardigheden op de latere gesproken taalontwikkeling. Dove en slechthorende (D/SH) kinderen hebben een verhoogd risico op achterstanden in de gesproken taalontwikkeling.

In dit project staan twee vaardigheden centraal die het fundament vormen voor de gesproken taalontwikkeling: foneemdiscriminatie en lexicale verwerking. Deze vaardigheden ontwikkelen horende kinderen in respectievelijk het eerste en tweede levensjaar. Er is nog nauwelijks onderzoek gedaan naar de vroege ontwikkeling en kenmerken van deze vaardigheden bij D/SH kinderen.
We vergelijken in twee experimenten de vaardigheden van D/SH kinderen en horende kinderen wanneer zij een hoorleeftijd hebben van 6, 10 en 14 maanden. We kijken daarnaast of er een relatie is tussen de twee taalmaten en in hoeverre zichtbare spraak deze relatie beïnvloedt.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: 1 september 2021 - 31 augustus 2023
  • Onderzoekers: dit onderzoek is een samenwerking tussen Kentalis (Merel Maslowski, Daan Hermans, Harry Knoors) in samenwerking met NSDSK en het Max Planck Instituut in Nijmegen.
  • Financiering: ZonMw
  • Informatie & contact: m.maslowski@kentalis.nl