Toolkit Elkaar Verstaan en Begrijpen

Doelgroep
Doof
Slechthorend
Nog lopend onderzoek

Leerkrachten van dove of slechthorende leerlingen houden zich niet alleen bezig met lesgeven, maar ook met de sociale ontwikkeling van hun leerlingen. Voor leerkrachten in het regulier onderwijs is dit een uitdaging, omdat zij vaal (nog) geen ervaring hebben met deze begeleiding.

Het bevorderen van sociale relaties en welbevinden is een van de kwaliteitsindicatoren voor onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen. Leerkrachten moeten zich niet alleen met lesgeven bezighouden, maar ook met het begeleiden en volgen van de sociale ontwikkeling van deze leerlingen. Voor veel leerkrachten in het regulier onderwijs (licht en medium arrangement van passend onderwijs) is dit een uitdaging, omdat zij (nog) geen ervaring hebben met het begeleiden van leerlingen met een gehoorverlies en hun horende klasgenoten. Voor de leerkracht en ambulant begeleider en medewerkers zorg is het belangrijk dat er handvatten beschikbaar komen voor het ondersteunen van de sociale ontwikkeling van dove, slechthorende en horende leerlingen. Met name op het gebied van wederkerigheid tussen dove en slechthorende leerlingen en horende leerlingen. Het is namelijk niet vanzelfsprekend dat dove, slechthorende en horende leerlingen onderling positieve relaties ontwikkelen. Gezien de potentiële problemen met communicatie en (daaraan gerelateerde) mogelijke gedragsproblemen lopen dove en slechthorende jongeren risico op een verstoorde balans in hun wederkerige relaties met horende klasgenoten. Het benoemen, beleven en overbruggen van cultuurverschillen ligt aan de basis van wederzijds verstaan en daarmee aan de basis van een goede verstandhouding tussen dove, slechthorende en horende leerlingen. Het project beoogt dan ook om een toolkit ‘Elkaar verstaan & Begrijpen’ samen te stellen om leerkrachten, ambulant begeleiders en medewerkers in zorg (binnen en buiten Kentalis) informatie en handvatten te bieden bij hun begeleiding van leerlingen op het gebied van sociale relaties en welbevinden op school.

De toolkit wordt samengesteld door Kentalisbreed bestaande en potentieel bruikbare methodieken gericht op wederkerigheid/cultuurverschillen te inventariseren, beschrijven en te bundelen.

Meer informatie?

  • Looptijd onderzoek: maart 2015 tot en met december 2018
  • Onderzoekers: dr. N. Wolters-Leermakers en dr. Jet Isarin 
  • Uitvoerder: drs. H. van Gelder
  • Financiering: Kentalis
  • Informatie en contact: h.vangelder@kentalis.nl of n.wolters@kentalis.nl