Onze scholen

Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Kentalis Onderwijs Zoetermeer SO De Zwanenbloem TOS

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, kunnen bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer De Zwanenbloem speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met de taalontwikkelingsstoornis.

Prof. Huizingschool

Kentalis Prof. Huizingschool

De Kentalis Prof. Huizingschool in Enschede is een speciale school (cluster 2) voor kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. We hebben veel aandacht voor de communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ook vinden we het belangrijk dat je kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.

Kentalis Rafaël

Kentalis Rafaël

Kentalis Rafaël in Sint-Michielsgestel is een speciale school (cluster 2) voor leerlingen met doofblindheid. Het onderwijs is specialistisch en veel een-op-een. Je kind leert communiceren, zodat hij of zij de wereld beter gaat begrijpen en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Onderwijs voor leerlingen met TOS

Kentalis Signis Amsterdam en Assendelft so voor kinderen met TOS

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kunnen bij Kentalis Signis in Amsterdam en Assendelft speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar taalontwikkelingsstoornis.

Speciaal basisonderwijs voor kinderen met cmb

Kentalis Signis Amsterdam so voor kinderen met CMB

Kinderen met een communicatief meervoudige beperking (cmb) kunnen bij Kentalis Signis in Amsterdam speciaal basisonderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ons onderwijs is specialistisch en regelmatig een-op-een.

Onderwijs slechthorende en dove leerlingen

Kentalis Signis Amsterdam so voor slechthorende en dove leerlingen

Slechthorende en dove kinderen volgen bij Kentalis Signis in Amsterdam speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat je kind zich thuis voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar gehoorverlies. We werken samen aan een mooie toekomst.

Onderwijs voor kinderen met communicatief meervoudige beperking

Kentalis Signis Amsterdam vso voor jongeren met cmb

Jongeren met een communicatief meervoudige beperking (cmb) kunnen bij Kentalis Signis in Amsterdam speciaal voortgezet onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ons onderwijs is specialistisch en regelmatig een-op-een.

Kentalis Talent Vught

Kentalis Talent DSH

Bij Kentalis Talent in Vught volgen dove en slechthorende leerlingen speciaal onderwijs. We vinden het belangrijk dat iedere leerling zich thuis voelt op school. We zorgen voor een veilige en uitdagende omgeving en werken samen aan een mooie toekomst.

Kentalis Talent Vught

Kentalis Talent TOS

Bij Kentalis Talent TOS in Vught volgen leerlingen met een  taalontwikkelingsstoornis (TOS) speciaal onderwijs. We vinden het belangrijk dat iedere leerling zich thuis voelt op school. We zorgen voor een veilige en uitdagende leeromgeving en werken samen aan een mooie toekomst.

Tine Marcusschool Emmen

Kentalis Tine Marcusschool Emmen

Bij de Kentalis Tine Marcusschool in Emmen kunnen kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) speciaal basisonderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school, zich goed kan ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwt en leert omgaan met zijn of haar taalontwikkelingsstoornis.

Tine Marcusschool Groningen

Tine Marcusschool Groningen & Assen

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) volgen bij de Kentalis Tine Marcusschool in Groningen speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich goed kan ontwikkelen. We hebben ook een locatie in Assen.