Onze scholen

Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool

Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool voor leerlingen met TOS

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, volgen bij Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool in Arnhem speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat je kind met plezier naar school gaat en hebben veel aandacht voor zijn of haar taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kentalis Enkschool

Kentalis Enkschool D/SH

Heeft je kind gehoorverlies en ben je op zoek naar een geschikte speciale school (cluster 2)? Bij Kentalis Enkschool in Zwolle unit Doof en Slechthorend (DSH) hebben we veel aandacht voor de communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ook vinden we het belangrijk dat je kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.

Kentalis Enkschool

Kentalis Enkschool TOS

Heeft je kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en ben je op zoek naar een geschikte speciale school (cluster 2)? Bij Kentalis Enkschool in Zwolle en Kampen hebben we veel aandacht voor de communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ook vinden we het belangrijk dat je kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.

Kentalis Guyotschool voor SO

Kentalis Guyotschool SO CMB Haren

Bij de Guyotschool voor speciaal onderwijs communicatief meervoudig beperkt (SO CMB) in Haren volgen slechthorende en dove kinderen, 3 tot 12 jaar, speciaal basisonderwijs (cluster 2). Naast een auditieve beperking zijn er ook nog andere beperkingen zoals een verstandelijke beperking, een fysieke beperking, een gedragsmatige beperking of een stoornis of syndroom. Omdat er sprake is van meerdere

Kentalis Guyotschool voor SO

Kentalis Guyotschool SO D/SH Haren

Bij de Guyotschool voor speciaal onderwijs  doof/slechthorend (SO D/SH) in Haren volgen slechthorende en dove kinderen speciaal basisonderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat een kind zich thuis voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar gehoorverlies. Op school is er veel aandacht voor taal- en communicatie. We zijn een tweetalige

Kentalis Guyotschool voor vso

Kentalis Guyotschool voor VSO

Slechthorende en dove leerlingen volgen bij de Kentalis Guyotschool voor VSO in Haren tweetalig onderwijs. Ze krijgen les in het Nederlands en in de Nederlandse Gebarentaal. Er zijn vier uitstroomrichtingen: dagbesteding, arbeid, vmbo en havo. Onze kernwoorden zijn participatie, kwalificatie en identificatie. Leerlingen kunnen zich spiegelen aan elkaar en vinden bij ons dove, slechthorende en

Kentalis Guyotschool voor VSO CMB Vries

Kentalis Guyotschool VSO CMB Vries

Bij de Guyotschool voortgezet speciaal onderwijs communicatief meervoudig beperkt (VSO CMB) in Vries volgen slechthorende en dove leerlingen, 12 tot 18 jaar, speciaal voortgezet onderwijs (cluster 2). Naast een auditieve beperking  zijn er ook nog andere beperkingen zoals een verstandelijke beperking, een fysieke beperking, een gedragsmatige beperking of een stoornis of syndroom. Omdat er sprake

Kentalis Maatman College

Kentalis Maatman College

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kunnen bij het Kentalis Maatman College in Enschede voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst.

Kentalis Mariella school

Kentalis Mariƫlla

Leerlingen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) volgen bij Kentalis Mariƫlla in Sint-Michielsgestel speciaal onderwijs (cluster 2). Dat doen ze in een veilige, voorspelbare en stimulerende omgeving. We streven ernaar dat iedere leerling zichzelf leert uiten en informatie leert verwerken in alledaagse situaties.

Martines van Beek

Kentalis Martinus van Beek Oss

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, volgen bij Kentalis Martinus van Beek in Oss speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan en hebben veel aandacht voor de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Kentalis Onderwijs Zoetermeer de Tamarinde so voor kinderen met CMB/DB

Kinderen met een communicatief meervoudige beperking volgen bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer speciaal basisonderwijs (cluster 2) op De Tamarinde. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ons onderwijs is specialistisch en regelmatig een-op-een.

Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Kentalis Onderwijs Zoetermeer SO De Zwanenbloem DSH

Kinderen die doof, slechthorend of doofblind zijn, kunnen bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer De Zwanenbloem speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar beperking.