Onze scholen

Onderwijs voor leerlingen met TOS

Kentalis Signis Amsterdam en Assendelft so voor kinderen met TOS

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kunnen bij Kentalis Signis in Amsterdam en Assendelft speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar taalontwikkelingsstoornis.

Onderwijs slechthorende en dove leerlingen

Kentalis Signis Amsterdam so voor slechthorende en dove leerlingen

Slechthorende en dove kinderen volgen bij Kentalis Signis in Amsterdam speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat je kind zich thuis voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar gehoorverlies. We werken samen aan een mooie toekomst.

Onderwijs voor kinderen met communicatief meervoudige beperking

Kentalis Signis Amsterdam voor kinderen met CMB

Kinderen met een communicatief meervoudige beperking (cmb) kunnen bij Kentalis Signis in Amsterdam speciaal basis- en voortgezet onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ons onderwijs is specialistisch en regelmatig een-op-een.

Kentalis Talent Vught

Kentalis Talent

Bij Kentalis Talent in Vught volgen slechthorende en dove kinderen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) speciaal onderwijs. We vinden het belangrijk dat je kind zich thuis voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar gehoorverlies of taalontwikkelingsstoornis. We zorgen voor een veilige en uitdagende leeromgeving en werken samen

Tine Marcusschool Emmen

Kentalis Tine Marcusschool Emmen

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies kunnen bij de Kentalis Tine Marcusschool in Emmen speciaal basisonderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school, zich goed kan ontwikkelen, zelfvertrouwen heeft en leert omgaan met zijn of haar taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies.

Tine Marcusschool Groningen

Kentalis Tine Marcusschool Groningen

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies kunnen bij de Kentalis Tine Marcusschool in Groningen speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich goed kan ontwikkelen.

Speciaal voortgezet onderwijs (cluster 2)

VSO Kentalis Thorbecke

VSO Kentalis Thorbecke in Zwolle is een unieke school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2). Leerlingen die slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, volgen hier praktijkonderwijs of het vmbo. De school is gevestigd in een reguliere school: Thorbecke Scholengemeenschap.