Werken aan de kwaliteit van onderwijs

We willen dat onze leerlingen en studenten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarom blijven we ons onderwijs (speciale scholen en ambulante begeleiding op reguliere scholen) altijd verbeteren. Daarbij richten wij ons op wat leerlingen echt verder brengt in hun ontwikkeling. Dat begint met luisteren naar de ervaringen en mening van leerlingen, ouders en deskundigen. Ook dragen we bij aan nieuwe ontwikkelingen binnen en buiten Kentalis om de onderwijskwaliteit te (blijven) verbeteren.

Onderzoek naar ervaringen van ouders en leerlingen

We doen regelmatig onderzoek naar de ervaringen van ouders en leerlingen. Zo ontdekken we waar we volgens ouders en leerlingen aan kunnen werken. Bij de laatste onderzoeken gaven leerlingen en ouders ons rapportcijfers:

  • Leerlingen geven onze  scholen voor speciaal onderwijs een 8,4 en onze scholen voor voortgezet speciaal onderwijs een 7,3.
  • Ouders geven onze scholen voor speciaal onderwijs een 8,2 en onze scholen voor voortgezet speciaal onderwijs een 8.
  • De school in schoolconstructies krijgen een 8,4.
  • De ambulante dienstverlening van Kentalis krijgt een van 8,1 van reguliere scholen, een 8,3 van ouders en een 8,2 van leerlingen.
Werken aan kwaliteit Onderwijs

Wetenschap & onderwijs

We handelen Evidence Informed. Dit betekent dat we ons onderwijs verbeteren op basis van (praktijk)onderzoek. Binnen Kentalis wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. De onderzoekers werken hierbij nauw samen met onderwijsprofessionals. Ook richten we ons hierbij op ontwikkelingen, bijvoorbeeld als het gaat om inclusief onderwijs en het onderwijs van de toekomst.

Inspectie van het Onderwijs

De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de kwaliteit van ons onderwijs. Zo doet de inspectie elke vier jaar bestuursonderzoek en bespreken we bijvoorbeeld regelmatig de kwaliteit van onze scholen en ons kwaliteitsbeleid. Alle scholen van Kentalis voldoen ten minste aan de basiskwaliteit, een aantal scholen is gewaardeerd met 'goed'. Verder zijn er twee 'excellente' scholen binnen Kentalis: Kentalis Talent in Vught en Kentalis Compas College in Oss. Hier zijn we natuurlijk heel trots op.

Hoe we werken aan kwaliteit

Onze ‘kwaliteitszorg’ en ‘kwaliteitscultuur’ krijgen van de Inspectie van het Onderwijs ook een voldoende. Het gaat dan over de manier waarop we werken aan de kwaliteit van ons onderwijs. Dit doen we op allerlei manieren. We kijken bijvoorbeeld naar de ontwikkeling van onze leerlingen. Wat hebben ze geleerd? Hoe gaan de leerlingen om met anderen? En voelen leerlingen zich veilig en goed? Ook doen we zelf onderzoek naar de kwaliteit van onze scholen (interne audits) en werken we aan een instrument om de kwaliteit van onze ambulante begeleiding nog beter in beeld te brengen. In 2024 willen we dit gaan gebruiken.

Cursussen volgen en leren van elkaar

Onderwijsprofessionals van Kentalis zijn expert op het gebied van onderwijs voor leerlingen die een taalontwikkelingsstoornis of communicatief meervoudige beperking hebben of die slechthorend, doof of doofblind zijn. Natuurlijk blijven onze medewerkers zich altijd ontwikkelen. Zij volgen regelmatig cursussen en opleidingen om hun expertise en vaardigheden uit te breiden. Ook is er binnen Kentalis veel aandacht voor leren van elkaar.