Een onderwijs- of ondersteuningsarrangement

Leerlingen die slechthorend, doof of doofblind zijn of die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben, gaan soms naar een speciale school of krijgen ambulante begeleiding op een reguliere school in de buurt. Hiervoor is een onderwijsarrangement of ondersteuningsarrangement nodig.

Licht, medium of intensief onderwijsarrangement

Welk arrangement is waarvoor nodig?

Welk arrangement past het best bij de leerling?

Welk arrangement bij je kind past, hangt af van de ondersteuning die hij of zij nodig heeft om het onderwijs goed te kunnen volgen. Ook hangt het af van de ondersteuning die de leerkracht (en school) nodig heeft om goed les te kunnen geven aan je kind. Bij het aanmeldtraject wordt daarom gekeken naar deze vijf aandachtspunten:

 • Tijd en aandacht
  Hoeveel extra ondersteuning heeft de leerling nodig van bijvoorbeeld de leerkracht, logopedist of intern begeleider?
 • Onderwijsprogramma en materialen
  Hoeveel begeleiding heeft de leerling nodig om het lesprogramma van de school te volgen?
 • Is er bijvoorbeeld extra uitleg nodig in het algemeen of bij bepaalde vakken? Moet er visueelondersteunend materiaal komen, zoals pictogrammen, zodat de leerling de lesstof beter kan begrijpen?
 • Benodigde expertise, kennis en vaardigheden
  Wat is er op school nodig aan specialistische kennis om de leerling goed te kunnen begeleiden? Is het bijvoorbeeld nodig dat iemand Nederlands met Gebaren (NmG) beheerst? Of hebben de leerkrachten behoefte aan meer kennis over taalverwerving en woordenschat
 • Aanpassingen
  Heeft de leerling behoefte aan een eigen rustige werkplek of zijn er andere aanpassingen nodig in de klas om de leerling te helpen? Is er bijvoorbeeld solo-apparatuur nodig omdat de leerling slechthorend of doof is? Is het geluid (akoestiek) in het lokaal goed, zodat de leerling de leerkracht goed kan volgen?
 • Betrokkenheid en samenwerking
  Is de ondersteuning toereikend of is er behoefte aan aanvullende expertise?

Onderzoeken wat je kind nodig heeft op school

Eerst wordt onderzocht wat een leerling nodig heeft op school en welk arrangement daarbij past. Een trajectbegeleider van Kentalis gaat hierover met de ouders en leerling in gesprek, maar ook met de school en deskundigen. Uiteindelijk geeft de trajectbegeleider advies aan de commissie van onderzoek. Deze commissie beslist uiteindelijk. Als je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement krijgt, is dat voor een bepaalde tijd. Elk jaar bespreken we hoe het gaat en of je kind nog steeds hetzelfde nodig heeft.