Passend onderwijs bij Kentalis

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend, doof of doofblind zijn, hebben recht op passend onderwijs. ‘Regulier als het kan, speciaal als het moet’, zegt de Wet passend onderwijs. Sommige leerlingen gaan naar een speciale school, andere gaan naar een reguliere school in de buurt en krijgen daar ambulante begeleiding. Een combinatie van regulier en speciaal onderwijs is vaak ook mogelijk. Zo gaan we samen op weg naar inclusiever onderwijs. We doen er alles aan om te zorgen dat je kind zich begrepen voelt, zelfredzaam is en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

Waarom passend onderwijs?

Je kind krijgt onderwijs op maat bij een speciale school van Kentalis of bij een reguliere school in de buurt, maar dan wel met de juiste ondersteuning. Zo kan je kind zich zo goed mogelijk ontwikkelen.

School-in-school & mediumsetting

Door intensief samen te werken met reguliere scholen, kunnen we regulier en speciaal onderwijs vaak combineren. Dat doen we op verschillende plekken in Nederland. Zo krijgen leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies onderwijs op maat. Ze gaan bijvoorbeeld naar een school-in-school of mediumsetting.

Mediumsetting: samen naar één reguliere school

Ben je op zoek naar een geschikte reguliere school en komt je kind in aanmerking voor een ondersteuningsarrangement? Op verschillende plekken in Nederland is het mogelijk om voor een ‘mediumsetting’ te kiezen. Op zo’n reguliere school zitten minimaal vijf leerlingen die bijvoorbeeld gehoorverlies of TOS hebben. Zij volgen het reguliere lesprogramma in een reguliere klas. Het hele schoolteam weet dankzij scholing wat deze leerlingen nodig hebben in de klas. Ook werken er meerdere deskundigen van Kentalis bij een mediumsetting. Voor dove en slechthorende leerlingen is er ook een tolk Nederlandse Gebarentaal aanwezig.

Speciale school in een reguliere school

Kentalis heeft in verschillende steden ook speciale scholen geopend in een reguliere school. Dit heet een school-in-school. De leerling krijgt het speciale onderwijs dat hij of zij nodig heeft, samen met andere leerlingen die TOS of gehoorverlies hebben, maar heeft ook contact met het reguliere onderwijs. Kentalis Compas College in Oss is hier een mooi voorbeeld van. Schooldirecteur Erik Schraven: “Doordat ze in één gebouw zitten, stappen leerlingen makkelijker over drempels heen. Ze maken meer vrienden en voelen zich geen uitzondering.”

Lees het hele interview over Kentalis Compas College in Oss en het verhaal van leerling Mitchel.

Voor speciaal onderwijs of ambulante begeleiding bij een reguliere school, heeft je kind een onderwijs- of ondersteuningsarrangement nodig.