Speciaal onderwijs bij Kentalis

Een speciale school is voor sommige kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies de beste plek. Zij hebben bijvoorbeeld baat bij een kleinere groep, extra tijd en aandacht en een leerkracht die gebarentaalvaardig is of veel kennis heeft van TOS. Kentalis heeft daarom scholen voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs (cluster 2) door heel Nederland.

Zeker en zelfstandig

Onze leerlingen werken op school aan de vaardigheden die zij lastig vinden, maar vooral ook aan hun talenten en dromen. De leerkrachten en andere medewerkers hebben veel aandacht voor hun zelfredzaamheid, taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit zorgt ervoor dat leerlingen zich zeker gaan voelen en hun zelfstandigheid groeit. Ze werken bijvoorbeeld toe naar de overstap naar regulier onderwijs, een vervolgopleiding of een mooie baan.

Speciaal onderwijs

Meer aandacht voor taal

Omdat een taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies invloed heeft op de taal- en spraakontwikkeling, is leren communiceren een erg belangrijk thema binnen het onderwijs van Kentalis. Leerlingen worden als het ware ondergedompeld in taal en krijgen vaak extra les in taal, lezen en rekenen. De leerkracht communiceert met woorden, maar bij de meeste scholen ook met gebaren en pictogrammen. Door de lesstof visueel te maken, kunnen leerlingen de les beter volgen.

Aanpassingen & tweetalig onderwijs

Bij sommige scholen van Kentalis kunnen slechthorende en dove leerlingen tweetalig onderwijs volgen (Nederlands en Nederlandse Gebarentaal). Ook hebben de leerkrachten kennis van technische hulpmiddelen en is bij het inrichten van de klaslokalen en gymlokalen gelet op de akoestiek. Omdat we geloven in het belang van volwassen rolmodellen, werken er bij verschillende scholen zowel horende als slechthorende en dove medewerkers.

Kentalis heeft scholen voor speciaal onderwijs en speciaal voortgezet onderwijs door heel Nederland.Voor speciaal onderwijs heeft je kind een intensief onderwijsarrangement nodig.