Een digitale voorleesinterventie voor kinderen met TOS

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben moeite om uit het taalaanbod grammaticale regels te verwerven. Kinderen zonder TOS pikken deze regels wel op, zonder dat er expliciet aandacht aan wordt besteed. De taalachterstand die jonge kinderen met TOS hebben, is waarschijnlijk deels te verklaren door een zwakker impliciet leervermogen. 

In dit project onderzoeken we (1) hoe impliciet leervermogen samenhangt met grammaticale vaardigheden (specifiek kennis van voorzetsels) en (2) of het impliciet leervermogen ondersteund kan worden door animaties en andere digitale technieken in een digitaal voorleesverhaal. In het eerste deel van het onderzoek wordt een groep kinderen met TOS (5-6 jaar oud) vergeleken met een groep kinderen zonder TOS (5-6 jaar oud) op impliciet leervermogen en voorzetselkennis.

Daarbij houden we rekening met variatie in aandacht, werkgeheugen en non-verbale intelligentie. In het tweede deel van het onderzoek lezen de kinderen met TOS drie keer een digitaal voorleesverhaal met hun logopedist (voorleesinterventie). We meten na afloop van de interventie nogmaals de voorzetselkennis van de kinderen met TOS om te kijken of deze gegroeid is.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: februari 2020 – december 2022
  • Onderzoekers: dit project is een samenwerkingsverband tussen Kentalis (Constance Vissers, Annette Scheper, Loes Wauters, Imme Lammertink) en de Radboud Universiteit Nijmegen (Eliane Segers).
  • Financiering: Verbindend vernieuwen
  • Contact: Imme Lammertink: i.lammertink@kentalis.nl