Sociale Kennis door Impliciet Leren (SKIL)

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

Veel kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben problemen met sociaal-communicatieve vaardigheden, zoals emotieherkenning en inlevingsvermogen. Mogelijk doordat zij moeite hebben met impliciet leren, dat belangrijk is in de verwerving van die vaardigheden. In dit project onderzoeken we of de impliciete leervaardigheid van kinderen met TOS verschilt van die van TD-kinderen. En of een zwakkere impliciete leervaardigheid gekoppeld is aan zwakkere sociaal-communicatieve vaardigheden. Dit doen we met behulp van een recent ontwikkelde taak voor impliciete leervaardigheid en oordelen van ouders over de sociaal-communicatieve vaardigheden van hun kind.

Nieuwe interventie

Met deze inzichten ontwikkelen we een nieuwe interventie voor het leren van sociaal-communicatieve vaardigheden (specifiek emotieherkenning). We bieden deze interventie aan kinderen met TOS in drie verschillende leercondities aan: impliciet, expliciet en gecombineerd. De resultaten geven ons inzicht in de doeltreffendheid van de verschillende condities.

Doel

1. Inzicht in hoe de impliciete leervaardigheid van kinderen met TOS zich verhoudt tot die van typisch ontwikkelde (TD) kinderen. 
2. Inzicht in hoe deze impliciete leervaardigheid zich verhoudt tot sociaal-communicatieve vaardigheden. 
3. Kennis over welke leerstrategie (impliciet, expliciet of een combinatie) het beste werkt bij het leren van sociaal-communicatieve vaardigheden (specifiek het herkennen van emoties) bij kinderen met TOS.

Meer informatie

  • Looptijd: 01 september 2021 t/m 01 september 2023
  • Constance Vissers – projectleider/senior onderzoeker - Kentalis, c.vissers@kentalis.nl
  • Annette Scheper – projectleider/senior onderzoeker - Kentalis, a.scheper@kentalis.nl
  • Daan Hermans – senior onderzoeker - Kentalis
  • Roald Maes – senior onderzoeker – Donders Instituut
  • Bas Elsendoorn – junior onderzoeker - Kentalis, bas.elsendoorn@kentalis.nl