Ouders tellen mee

Doelgroep
Doof
Slechthorend
Nog lopend onderzoek

In dit project brengen we de vroege rekenvaardigheden van jonge dove en slechthorende kinderen (3-jarigen) in kaart. Daarnaast onderzoeken we hoe ouders invloed kunnen uitoefenen op deze vaardigheden.

In dit project wordt een Amerikaanse online interventie (Pagliaro & Kritzer, 2013) aangepast aan de Nederlandse situatie en wordt het effect ervan onderzocht. 
Het project is een samenwerking tussen Kentalis en de NSDSK.

Achtergrond

Dove en slechthorende kinderen lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van rekenproblemen. Om deze problemen te verminderen, is het belangrijk om al voor kinderen naar school gaan de vroege rekenvaardigheid, ook wel de ontluikende gecijferdheid genoemd, te stimuleren. Regelmatig activiteiten op dit vlak ondernemen heeft namelijk een positief effect op het latere rekenen. Uit onderzoek blijkt dat de thuisomgeving een belangrijke rol speelt in het stimuleren van deze ontluikende gecijferdheid. Daarom richt het project Ouders tellen mee zich op deze ontwikkeling bij dove en slechthorende peuters en de rol die ouders hierin kunnen spelen.

In dit project wordt een Amerikaanse online interventie (Pagliaro & Kritzer, 2013) aangepast aan de Nederlandse situatie en wordt het effect ervan onderzocht.

Onderzoek

In dit project wordt bij de kinderen de vroege rekenvaardigheid in kaart gebracht door de afname van twee taken. Daarnaast wordt een observatie gedaan in een vrij spel situatie en vullen de ouders een vragenlijst in. Ook wordt de taalvaardigheid van kinderen meegenomen. 

Daarnaast wordt een online interventie (website) ontwikkeld voor ouders waarin ze kunnen leren hoe ze in dagelijkse situaties meer aandacht aan de vroege rekenvaardigheden kunnen besteden. Voor de effectmeting van deze interventie worden twintig ouders van dove en slechthorende driejarige kinderen gezocht. Een deel van hen neemt deel aan de interventie, de andere ouders niet. Voorafgaand en na afloop van de interventie maken de kinderen de twee taken, wordt een observatie gedaan in een vrij spel situatie en vullen de ouders een vragenlijst in.

Het project Ouders tellen mee is bedoeld voor dove en slechthorende kinderen van 3 jaar en hun ouders. De werving van de dove en slechthorende peuters verloopt via de vroegbehandeling van Kentalis en NSDSK. 

Meerwaarde

Door dit project krijgen we inzicht in de vroege rekenvaardigheden van dove en slechthorende peuters. Daarnaast ontwikkelen en onderzoeken we een online interventie (website) om ouders te leren hoe ze in dagelijkse situaties de vroege rekenvaardigheden van hun kind kunnen stimuleren.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: 2016 - 2020
  • Onderzoeker en uitvoerder: Loes Wauters (Kentalis) en Evelien Dirks (NSDSK)
  • Financiering: Programmaraad Auditief/Communicatief
  • Informatie en contact: Loes Wauters via l.wauters@kentalis.nl