Kentalis Leeshuis

Doelgroep
Doof
Slechthorend

Leren lezen verloopt voor dove en slechthorende (D/SH) leerlingen niet vanzelfsprekend. In het speciaal onderwijs en in de begeleiding binnen het regulier onderwijs is specifieke, op de doelgroep gerichte aandacht voor het (leren) lezen van deze groep leerlingen.

Daarnaast is de betrokkenheid van ouders bij het (leren) lezen van groot belang. In de thuissituatie wordt in de voorschoolse periode de basis gelegd voor de ontwikkeling van geletterdheid en ook tijdens de schoolloopbaan van kinderen blijft het gezin een belangrijke ondersteunende factor (Sénéchal & LeFèvre, 2002; Boerma, Mol & Jolles, 2017). 

Om de betrokkenheid van ouders in de thuissituatie te stimuleren is het Kentalis Leeshuis ontwikkeld. Ouders vinden hier goede voorbeelden en achtergrondinformatie voor leesactiviteiten die ze met hun D/SH kind in de thuissituatie kunnen doen. 

Het Kentalis Leeshuis is ontwikkeld voor en door ouders/verzorgers (hierna ‘ouders’) en hun D/SH kinderen. Ouders kunnen (op momenten die ze zelf kiezen) tips en ideeën krijgen voor leesactiviteiten in de thuissituatie. In elke kamer van het Leeshuis kunnen ouders filmpjes bekijken als voorbeeld voor een leesactiviteit met hun kind. 

In de keuken kunnen ze bijvoorbeeld samen een recept lezen om iets lekkers te maken, in de woonkamer een spelletje met letters doen of in de slaapkamer ideeën op doen om hun kind zelf te stimuleren om te lezen. Bij de filmpjes staan tips over wat belangrijk is tijdens deze activiteit en waar ouders specifiek bij hun dove/slechthorende kind op kunnen letten. In de studeerkamer kunnen ouders achtergrondinformatie bekijken of lezen.

Doel van de website

Het doel van de website is het vergroten van de ouderbetrokkenheid op het gebied van (leren) lezen om zo dove en slechthorende leerlingen te stimuleren gemotiveerde lezers te worden. 

De website is ingedeeld in een Leeshuis voor ouders van dove/slechthorende kinderen van 2 t/m 5 jaar oud en een Leeshuis voor ouders van dove/slechthorende kinderen in de leeftijd van 6 t/m 9 jaar. 

Meer informatie