Evaluatieonderzoek medium arrangementen De Bolster

Doelgroep
Doof
Slechthorend
Nog lopend onderzoek

In dit onderzoek wordt er jaarlijks gekeken naar de schoolprestaties en de sociale positie van kinderen in passend onderwijs. Ook de oudertevredenheid wordt in kaart gebracht.

Achtergrond

Vanaf het schooljaar 2013-2014 is in het kader van passend onderwijs het mediumarrangement voor dove en slechthorende kinderen van start gegaan op Basisschool de Bolster. In het longitudinale evaluatieonderzoek zullen jaarlijks de schoolprestaties en de sociale positie van kinderen gevolgd worden. Ook de oudertevredenheid wordt in kaart gebracht. Daarnaast wordt, ook in het kader van passend onderwijs, de samenwerking tussen medewerkers van Kentalis Talent in Vught (cluster 2-school) en van basisschool de Bolster onderzocht. Tevens wordt elk schooljaar één aanvullende dieptestudie uitgevoerd. In deze aanvullende studies staan het tempo van de instructie (in regulier en speciaal onderwijs), de effectiviteit van een gebarentolk en de executieve functies van leerlingen centraal.

Meerwaarde

De (onderstaande) inzichten leiden tot optimalisering van de leeromgeving van cliënten, met name in medium arrangementen in het primair proces. Het onderzoek geeft onder andere inzicht in:

  • het brede functioneren van dove en slechthorende leerlingen in het medium arrangement;
  • de samenwerking tussen professionals van cluster-2 scholen en reguliere scholen in medium arrangementen;
  • het tempo van de instructie in medium en intensieve arrangementen;
  • de effectiviteit van gebarentolken. Deze inzichten bieden handvatten voor het optimaliseren van medium-arrangementen in het reguliere onderwijs en intensieve arrangementen in het speciaal onderwijs.

Meer informatie