Kwaliteit in Communicatie

Doelgroep
Doofblind

Uit onderzoek blijkt dat er regelmatig problemen zijn in de communicatie tussen personen met doofbindheid en hun communicatiepartners.

Deze problemen blijken mede te worden veroorzaakt doordat communicatiepartners het moeilijk vinden om de communicatieve uitingen van de persoon met doofblindheid te signaleren, deze juist te interpreteren en er op een adequate wijze op te reageren.

Doel

Het ontwikkelen en toetsen van een interventie om communicatiepartners effectief te ondersteunen in de communicatie met personen met aangeboren doofblindheid. 

Participanten

De effectstudie werd uitgevoerd bij 12 personen met aangeboren visuele en auditieve beperkingen. Daarnaast namen 34 communicatiepartners deel aan het onderzoek. Dit waren ouders, begeleiders en leerkrachten.

Interventie

De interventie Kwaliteit in Communicatie is opgezet als een training voor communicatiepartners en bestaat uit twee scholingsmomenten en vijf coaching sessies die worden uitgevoerd door een getrainde communicatiecoach. Als theoretisch kader voor de interventie werd gebruik gemaakt van Trevarthen’s theorie over intersubjectiviteitsontwikkeling, ook wel ontwikkeling van ik-ander besef. Deze ontwikkeling hangt nauw samenhangt met de ontwikkeling van communicatie.

Methode

De effectiviteit van de interventie wordt onderzocht middels herhaalde observaties die werden uitgevoerd door onafhankelijke observatoren. 

Resultaten

De interventie bleek effectief voor alle participanten met doofblindheid. Zo werden vaker emoties gedeeld en werd vaker door middel van communicatie naar iets of iemand verwezen. De meerderheid van de participanten ging ook vaker de eigen gedachten delen met de communicatiepartner.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: 2017 - 2022
  • Onderzoekers: Saskia Damen, prof. Dr. Marleen Janssen (promotor), prof. Dr. Carlo Schuengel (promotor) en prof. Dr. Wied Ruijssenaars (promotor)
  • Financiering: ZonMW/Inzicht
  • Meer informatie op website ZonMW
  • Informatie en contact: Saskia Damen via s.damen@kentalis.nl