Richtlijn diagnostiek communicatiespecialisten

Doelgroep
Doof

In het huidige project wordt een richtlijn ontwikkeld voor het uitvoeren van communicatieonderzoek bij vroegdove volwassen cliënten.

Onderzoek

Voor een effectieve begeleiding en behandeling van vroegdove volwassen cliënten van GGMD is communicatieonderzoek van groot belang. 

Communicatieonderzoek helpt onder andere voor het ontwerpen van een passende behandeling. Deze wordt bepaald door de vaststelling van wat het hoofdzakelijke probleem is: een communicatieprobleem of psychische problematiek. In dit onderzoeksvoorstel richten we ons op de problematiek van vroegdove volwassen cliënten van GGMD op het gebied van communicatie.

Het doel van dit onderzoeksvoorstel is te komen tot een richtlijn diagnostiek voor communicatiespecialisten, met een welbewust gekozen instrumentarium. De eerste fase van het project behelst de ontwikkeling van een richtlijn voor het in kaart brengen van taalvaardigheden en communicatieve vaardigheden van dove volwassenen bij wie frequent sprake is van nevenproblematiek. Dit gebeurt op basis van een internationale literatuurstudie naar (voorwaarden voor) richtlijnen en bevraging van deskundigen. In de tweede fase wordt de ontwikkelde richtlijn voor diagnostische systematiek voor communicatie-onderzoek in de diagnostische praktijk binnen GGMD, Kentalis en de Riethorst in pilot getoetst op betrouwbaarheid.

Meer informatie