Transitie naar Onderwijs vanuit Zorg (TOZ) voor kinderen met taalontwikkelingsstoornissen (TOS)

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

Veel kinderen die een behandelgroep voor kinderen met (een vermoeden van) TOS bezoeken maken aan het eind van de behandeling de transitie van ZG-zorg naar onderwijs. De behandelaren in de ZG-zorg hebben een belangrijke rol in de begeleiding van ouders in de schoolkeuze en de (eventuele) aanvraag van onderwijsondersteuning. Ouders voelen zich vaak onvoldoende toegerust om hun kinderen goed te begeleiden in het transitiemoment van zorg naar onderwijs.

Doel van dit project is de transitie van kinderen met (een vermoeden van) TOS van de Vroegbehandeling naar het onderwijs te optimaliseren. Dat doen we door twee vragen te beantwoorden:

  • Hoe kunnen we ouders beter toerusten om de schoolkeuze voor hun kind te kunnen maken?
  • Hoe kunnen we de overgang vanuit Vroegbehandeling naar het onderwijs voor ouders en kind, en de toekomstige school optimaliseren?

Het project omvat o.a. een analyse van de knelpunten en 'best practices' vanuit het perspectief van ouders en professionals in de ZG-zorg en het onderwijs. Ook wordt een inventarisatie gedaan welke informatie zorg en onderwijs (regulier en speciaal) van elkaar nodig hebben om de transitie te optimaliseren. En er wordt een protocol 'TOZ voor TOS' voor professionals ontwikkeld en geïmplementeerd en een wegwijzer voor ouders en reguliere scholen.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: september 2021 - september 2023
  • Onderzoekers: dit onderzoek is een samenwerking tussen NSDSK, Auris en Kentalis, waarbij ook andere zorg- en onderwijsinstellingen, Partners in Verstaan en FOSS betrokken zijn. Er gaat een ervaringsdeskundige ouder deelnemen in de projectgroep. Iris Duinmeijer (NSDSK), Brigitta Keij (Auris), Annette Scheper (Kentalis) en Elise de Bree (leerstoel Onderwijs Auris) zijn betrokken bij het project.
  • Financiering: ZonMw
  • Informatie & contact: Annette Scheper via a.scheper@kentalis.nl