Story Grammar Training: begrijpen en vertellen van verhalen met de verhaalvlecht

Doelgroep
Taalontwikkelingsstoornis (TOS)
Nog lopend onderzoek

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en problemen hebben met vertellen kunnen al een paar jaar behandeld worden met Story Grammar Training. Hoe staat het onderzoek er nu voor? En wat gaat er nog gebeuren?

De verhaalvlecht

De verhaalvlecht is de hoofdpersoon in de behandeling Story Grammar Training voor kinderen met TOS. Met de verhaalvlecht leren kinderen een verhaal beter begrijpen en vertellen. Aan de verhaalvlecht zitten allerlei verschillende symbolen vast, elk voor een ander onderdeel van een verhaal. Bijvoorbeeld voor de hoofdpersoon, de setting, het plan en de oplossing. Doordat de kinderen deze symbolen en de vlecht vast kunnen houden en er altijd naar kunnen kijken als houvast, stimuleert dit bij het leren van de structuur van een verhaal.

Lopend onderzoek

Op verschillende manieren wordt er onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van Story Grammar Training. Verschillende studenten van de universiteit van Nijmegen en Utrecht hebben de afgelopen jaren met bestaande data de doeltreffendheid van de vertelbehandeling onderzocht. Hier kwam uit dat kinderen vaak meer onderdelen van de verhaallijn gaan vertellen, dat ze meer naam- en werkwoorden gaan gebruiken en dat ze meer grammaticale zinnen maken. Mooie resultaten, maar we zijn nog niet klaar!

Story Grammar Training

Een andere manier waarop onderzoek wordt gedaan naar de doeltreffendheid van Story Grammer Training is in de klas. Binnen Kentalis is er een methode ontwikkeld om kinderen in cluster-2 onderwijs, op de Kentalis-scholen, beter verhalen te leren vertellen. Hierbij is het principe van Story Grammar Training hetzelfde, maar hebben de kinderen eigenlijk verhaalles met een hele groep. Dit werkt volgens de logopedisten heel motiverend voor kinderen. De eerste onderzoeksresultaten laten al erg veelbelovende resultaten zien. We willen echter met meer kinderen en meer klassen de doeltreffendheid vaststellen.

De toekomst

In de toekomst hopen we de doeltreffendheid van Story Grammar Traning nog steviger neer te zetten én hopen we een verbetering te mogen zien in bijvoorbeeld de lees- en schrijfvaardigheid. Onderzoek laat namelijk zien dat vertelvaardigheid en lees- en schrijfvaardigheid sterk met elkaar samenhangen, waar het ene het ander kan voorspellen. Wellicht gaan de kinderen met TOS met Story Grammar Training dus ook een sprong vooruit in hun lees- en schrijfvaardigheid.

Betrokkenheid doelgroep

Kinderen met TOS worden behandeld met Story Grammar Training. Deze data worden verzameld door de verschillende onderzoekers, zodat we een vergelijking voor en na de behandeling kunnen maken. Zo kunnen we iets zeggen over de doeltreffendheid van de behandeling. De kinderen met TOS zijn dus een onmisbaar onderdeel.

Meer informatie

  • Looptijd onderzoek: 1-9-2018 t/m 1-9-2022
  • Onderzoekers: Annette Scheper en Lonneke Janssen
  • Ontwikkelgroep SGT (2016): Katja Daamen, Martina de Groot en Annette Scheper (ambulatorium zorg)
    Ontwikkelgroep SGTO (2018): Martina de Groot, Katja Daamen, Margot Willemsen en Annette Scheper (ambulatorium zorg i.s.m. Kentalis Talent in Vught)
  • Financiering: Kentalis, lopende aanvraag
  • Masterscriptie Story Grammar Training in de klas