Onze scholen

Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool

Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool voor leerlingen met TOS

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, volgen bij Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool in Arnhem speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat je kind met plezier naar school gaat en hebben veel aandacht voor zijn of haar taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kentalis Enkschool

Kentalis Enkschool D/SH

Heeft je kind gehoorverlies en ben je op zoek naar een geschikte speciale school (cluster 2)? Bij Kentalis Enkschool in Zwolle unit Doof en Slechthorend (DSH) hebben we veel aandacht voor de communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ook vinden we het belangrijk dat je kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.

Kentalis Enkschool

Kentalis Enkschool TOS

Heeft je kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en ben je op zoek naar een geschikte speciale school (cluster 2)? Bij Kentalis Enkschool in Zwolle en Kampen hebben we veel aandacht voor de communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ook vinden we het belangrijk dat je kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.

Kentalis Guyotschool voor SO

Kentalis Guyotschool SO Haren

Bij de Guyotschool in Haren volgen slechthorende en dove kinderen en kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) speciaal basisonderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat je kind zich thuis voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar gehoorverlies. We zorgen voor een veilige en uitdagende leeromgeving en werken samen aan

Kentalis Guyotschool voor vso

Kentalis Guyotschool voor VSO

Slechthorende en dove leerlingen volgen bij de Kentalis Guyotschool voor VSO in Haren tweetalig onderwijs. Ze krijgen les in het Nederlands en in de Nederlandse Gebarentaal. Er zijn vier uitstroomrichtingen: dagbesteding, arbeid, vmbo en havo. Onze kernwoorden zijn participatie, kwalificatie en identificatie. Leerlingen kunnen zich spiegelen aan elkaar en vinden bij ons dove, slechthorende en

Kentalis Guyotschool voor vso

Kentalis Guyotschool VSO Vries

Kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) kunnen bij de Guyotschool speciaal voortgezet onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Er is een locatie in Haren en Vries.

Kentalis Maatman College

Kentalis Maatman College

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies kunnen bij het Kentalis Maatman College in Enschede voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst.

Kentalis Mariella school

Kentalis Mariëlla

Leerlingen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) volgen bij Kentalis Mariëlla in Sint-Michielsgestel speciaal onderwijs (cluster 2). Dat doen ze in een veilige, voorspelbare en stimulerende omgeving. We streven ernaar dat iedere leerling zichzelf leert uiten en informatie leert verwerken in alledaagse situaties.

Martines van Beek

Kentalis Martinus van Beek Oss

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend zijn, volgen bij Kentalis Martinus van Beek in Oss speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan en hebben veel aandacht voor de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Kentalis Onderwijs Zoetermeer de Tamarinde so voor kinderen met CMB/DB

Kinderen met een communicatief meervoudige beperking volgen bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer speciaal basisonderwijs (cluster 2) op De Tamarinde. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ons onderwijs is specialistisch en regelmatig een-op-een.

Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Kentalis Onderwijs Zoetermeer SO De Zwanenbloem DSH

Kinderen die doof, slechthorend of doofblind zijn, kunnen bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer De Zwanenbloem speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar beperking.

Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Kentalis Onderwijs Zoetermeer SO De Zwanenbloem TOS

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, kunnen bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer De Zwanenbloem speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met de taalontwikkelingsstoornis.