Onze scholen

Kentalis Guyotschool voor vso

Kentalis Guyotschool voor VSO

Slechthorende en dove leerlingen volgen bij de Kentalis Guyotschool voor VSO in Haren tweetalig onderwijs. Ze krijgen les in het Nederlands en in de Nederlandse Gebarentaal. Er zijn vier uitstroomrichtingen: dagbesteding, arbeid, vmbo en havo. Onze kernwoorden zijn participatie, kwalificatie en identificatie. Leerlingen kunnen zich spiegelen aan elkaar en vinden bij ons dove, slechthorende en

Werken bij kentalis Weerklank

Kentalis Guyotschool VSO Vries

Kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) kunnen bij de Guyotschool speciaal voortgezet onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Er is een locatie in Haren en Vries.

Kentalis Maatman College

Kentalis Maatman College

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies kunnen bij het Kentalis Maatman College in Enschede voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst.

Kentalis Mariella school

Kentalis Mariëlla

Leerlingen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) volgen bij Kentalis Mariëlla in Sint-Michielsgestel speciaal onderwijs (cluster 2). Dat doen ze in een veilige, voorspelbare en stimulerende omgeving. We streven ernaar dat iedere leerling zichzelf leert uiten en informatie leert verwerken in alledaagse situaties.

Martines van Beek

Kentalis Martinus van Beek Oss

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend zijn, volgen bij Kentalis Martinus van Beek in Oss speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan en hebben veel aandacht voor de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Kentalis Onderwijs Zoetermeer so voor dove kinderen

Dove kinderen volgen bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer speciaal onderwijs (cluster 2) op De Plataan. We vinden het belangrijk dat je kind zich thuis voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar gehoorverlies. We werken samen aan een mooie toekomst.

Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Kentalis Onderwijs Zoetermeer so voor kinderen met CMB

Kinderen met een communicatief meervoudige beperking volgen bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer speciaal basisonderwijs (cluster 2) op De Tamarinde. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ons onderwijs is specialistisch en regelmatig een-op-een.

Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Kentalis Onderwijs Zoetermeer so voor kinderen met gehoorverlies of TOS

Kinderen die slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, volgen bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer in Zoetermeer en Rijswijk speciaal onderwijs (cluster 2) op De Voorde. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies.

Praktijkroute Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Kentalis Onderwijs Zoetermeer vso Praktijkroute voor kinderen met gehoorverlies of TOS

Bij de VSO praktijkroute (cluster 2) van Kentalis Onderwijs Zoetermeer bereiden we leerlingen met gehoorverlies of een taalontwikkelingsstoornis voor op een vorm van werk. Je kind ontwikkelt bij ons competenties die hij of zij in de toekomst nodig heeft, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, werken, burgerschap en vrijetijdsbesteding.

Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Kentalis Onderwijs Zoetermeer vso voor kinderen met CMB

Leerlingen met een communicatief meervoudige beperking volgen bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2) op De Linde. We bereiden je kind voor op een vorm van dagbesteding of werk.

Kentalis Prof. Huizingschool

Kentalis Prof. Huizingschool

De Kentalis Prof. Huizingschool in Enschede is een speciale school (cluster 2) voor kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend of doof zijn. We hebben veel aandacht voor de communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ook vinden we het belangrijk dat je kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.

Kentalis Rafaël

Kentalis Rafaël

Kentalis Rafaël in Sint-Michielsgestel is een speciale school (cluster 2) voor leerlingen met doofblindheid. Het onderwijs is specialistisch en veel een-op-een. Je kind leert communiceren, zodat hij of zij de wereld beter gaat begrijpen en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen.