Onze scholen

Kentalis Dr. J. de  Graafschool

Kentalis Dr. J. de Graafschool VSO

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) kunnen bij de Dr. J. de Graafschool in Groningen voortgezet speciaal onderwijs volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Samen werken we aan een mooie toekomst.

Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool

Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool

Kinderen die slechthorend of doof zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, volgen bij Kentalis Dr. P.C.M. Bosschool in Arnhem speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat je kind met plezier naar school gaat en hebben veel aandacht voor zijn of haar taalontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kentalis Enkschool

Kentalis Enkschool

Heeft je kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies en ben je op zoek naar een geschikte speciale school (cluster 2)? Bij Kentalis Enkschool in Zwolle en Kampen hebben we veel aandacht voor de communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ook vinden we het belangrijk dat je kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.

Kentalis Guyotschool voor SO

Kentalis Guyotschool SO Haren

Bij de Guyotschool in Haren volgen slechthorende en dove kinderen en kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) speciaal basisonderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat je kind zich thuis voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar gehoorverlies. We zorgen voor een veilige en uitdagende leeromgeving en werken samen aan

Kentalis Guyotschool voor vso

Kentalis Guyotschool voor VSO

Slechthorende en dove leerlingen volgen bij de Kentalis Guyotschool voor VSO in Haren tweetalig onderwijs. Ze krijgen les in het Nederlands en in de Nederlandse Gebarentaal. Er zijn vier uitstroomrichtingen: dagbesteding, arbeid, vmbo en havo. Onze kernwoorden zijn participatie, kwalificatie en identificatie. Leerlingen kunnen zich spiegelen aan elkaar en vinden bij ons dove, slechthorende en

Werken bij kentalis Weerklank

Kentalis Guyotschool VSO Vries

Kinderen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) kunnen bij de Guyotschool speciaal voortgezet onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Er is een locatie in Haren en Vries.

Kentalis Maatman College

Kentalis Maatman College

Leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of gehoorverlies kunnen bij het Kentalis Maatman College in Enschede voortgezet speciaal onderwijs (cluster 2) volgen. We vinden het belangrijk dat je kind zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst.

Kentalis Mariella school

Kentalis Mariëlla

Leerlingen met een communicatief meervoudige beperking (CMB) volgen bij Kentalis Mariëlla in Sint-Michielsgestel speciaal onderwijs (cluster 2). Dat doen ze in een veilige, voorspelbare en stimulerende omgeving. We streven ernaar dat iedere leerling zichzelf leert uiten en informatie leert verwerken in alledaagse situaties.

Martines van Beek

Kentalis Martinus van Beek Oss

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend zijn, volgen bij Kentalis Martinus van Beek in Oss speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier naar school gaan en hebben veel aandacht voor de taal- en spraakontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Kentalis Onderwijs Zoetermeer de Tamarinde so voor kinderen met CMB/DB

Kinderen met een communicatief meervoudige beperking volgen bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer speciaal basisonderwijs (cluster 2) op De Tamarinde. We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school en zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen. Ons onderwijs is specialistisch en regelmatig een-op-een.

Kentalis Onderwijs Zoetermeer

Kentalis Onderwijs Zoetermeer so voor kinderen met gehoorverlies of TOS

Kinderen die slechthorend of doof(blind) zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben, volgen bij Kentalis Onderwijs Zoetermeer speciaal onderwijs (cluster 2). We vinden het belangrijk dat je kind zich veilig voelt op school, in zichzelf gelooft, zich goed kan ontwikkelen en leert omgaan met zijn of haar taalontwikkelingsstoornis of gehoorverlies.

Kentalis Prof. Huizingschool

Kentalis Prof. Huizingschool

De Kentalis Prof. Huizingschool in Enschede is een speciale school (cluster 2) voor kinderen die een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben of slechthorend of doof zijn. We hebben veel aandacht voor de communicatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind. Ook vinden we het belangrijk dat je kind zich veilig voelt en met plezier naar school gaat.