ANBI-status

Kentalis heeft een ANBI-status. Dit betekent dat Kentalis de status heeft van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor de belastingdienst is Kentalis een goed doel. De belastingdienst stelt eisen aan een ANBI-status. Een organisatie die daaraan voldoet krijgt de status.

Stichting Koninklijke Kentalis

KVK-nummer: 02070578
Fiscaalnummer: 811464465

Stichting Kentalis onderwijs

KVK-nummer: 41159605
Fiscaalnummer: 804568790

Stichting Kentalis zorg

KVK-nummer: 41055843
Fiscaalnummer: 812729468

Stichting Hostiebakkerij Sint Michaël

KVK-nummer: 41084298
Fiscaalnummer: 007526325

Kerkelijke instelling IvD

KVK-nummer: 17260033
Fiscaalnummer: 82122949
Publicatie 2019

Steunstichting H.D. Guyot

KVK-nummer: 41011285
Fiscaalnummer: 806202695
Publicatie 2019

Contactgegevens
Theerestraat 42
5271 GD  Sint-Michielsgestel
073 558 81 11
info@kentalis.nl

Bestuur
Dhr. O.O.J. Dekker MHA (voorzitter) 

Doelstelling
Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk. Kentalis biedt onderzoek, zorg, onderwijs, wonen en ondersteuning in (het vinden van) werk.

Beleidsplan
De meerjarenstrategie is leidend geweest voor ons beleid op de volgende vijf gebieden:

  • Aantoonbaar en klantgericht het beste bieden voor de klant
  • Met toegewijde en vakkundige medewerkers
  • Blijvend werken aan aantoonbare expertise en innovatie ten behoeve van een specifieke doelgroep
  • Ondernemend gedrag vertonen 
  • Met een solide bedrijfsvoering als basis

Beloningsbeleid
Het beloningssysteem voor de bestuurders is conform de voormalige 'beloningscode Bestuurders in de Zorg'. De bedragen worden jaarlijks verhoogd conform het indexeringspercentage. Deze wordt jaarlijks door de NVZD/NVTXZ. Aan de bestuurders worden geen bonussen toegekend.

Jaarrekening 2019
Jaarrekening Kentalis onderwijs 2019
Jaarrekening Kentalis zorg 2019
Jaarrekening stichting Hostiebakkerij Sint Michaël 2019

Stichting Kentalis International Foundation

KVK-nummer: 01171392
Fiscaalnummer: 821792477
Publicatie 2020

Contactgegevens
international@kentalis.nl
073 558 83 33
www.kentalis.com

Doelstelling
Kentalis International levert in het buitenland een bijdrage aan de verbetering van de maatschappelijke deelname van mensen met een auditieve, communicatieve en/of zintuiglijke beperking en/of met een autistisch spectrum stoornis. Hiervoor zet de stichting expertise in ten behoeve van kwalitatief goed onderwijs, passende zorg en dienstverlening en duurzame ontwikkeling. Ook levert de stichting stafdiensten aan organisaties en instellingen die hetzelfde doel nastreven.

De stichting wil haar doel bereiken door specifieke kennis, vaardigheden, producten en diensten in te zetten vanuit de stichting Koninklijke Kentalis en haar verbonden stichtingen en andere inhoudelijke en organisatorische ondersteuning van projecten en initiatieven binnen de artikel 2 genoemde doelstelling. De stichting heeft niet het doel om winst te maken.

Bestuur
De stichting is hoofdelijk verbonden voor de schulden van de rechtspersonen waarmee zij, onder bestuur van de stichting Koninklijke Kentalis, een groep vormt.

Bestuur stichting Koninklijke Kentalis:

  • Oscar Dekker (CEO)

Door het bestuur gemachtige persoon:

  • Jolanda Dwarswaard (directeur Kentalis Academie)

Directie:

  • Maria Brons (manager Kentalis International)

Beloningsbeleid

Onkostenvergoeding bestuur
Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging, maar kunnen een vergoeding ontvangen voor gemaakte kosten.

Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur
Niet van toepassing.

Toelichting vergoeding bestuur
Lidmaatschap van het bestuur is een onbezoldigde functie.

Beloningsbeleid medewerkers
Medewerkers zijn in dienst van stichting Koninklijke Kentalis en worden beloond conform CAO Gehandicaptenzorg.

ANBI publicatie Kentalis International Foundation 2021
Statuten Kentalis International Foundation
Strategisch plan 2018-2022 Kentalis International