ANBI-status

Kentalis heeft een ANBI-status. Dit betekent dat Kentalis de status heeft van een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Voor de belastingdienst is Kentalis een goed doel. De belastingdienst stelt eisen aan een ANBI-status. Een organisatie die daaraan voldoet krijgt de status.

Stichting Koninklijke Kentalis

KVK-nummer: 02070578
Fiscaalnummer: 811464465

Stichting Kentalis onderwijs

KVK-nummer: 41159605
Fiscaalnummer: 804568790

Stichting Kentalis zorg

KVK-nummer: 41055843
Fiscaalnummer: 812729468

Stichting Hostiebakkerij Sint Michaël

KVK-nummer: 41084298
Fiscaalnummer: 007526325

Kerkelijke instelling IvD

KVK-nummer: 17260033
Fiscaalnummer: 82122949
Publicatie 2017

Steunstichting H.D. Guyot

KVK-nummer: 41011285
Fiscaalnummer: 806202695
Publicatie 2017

Contactgegevens
Theerestraat 42
5271 GD  Sint-Michielsgestel
073 558 81 11
info@kentalis.nl

Bestuur
Dhr. J.H. Bakker (voorzitter) & Mevr. drs. K.W. Hoorn (lid raad van bestuur) 

Doelstelling
Als voor mensen horen of communiceren niet vanzelfsprekend is, maakt Kentalis de beste communicatiemogelijkheden toegankelijk. Kentalis biedt onderzoek, zorg, onderwijs, wonen en ondersteuning in (het vinden van) werk.

Beleidsplan
De meerjarenstrategie is leidend geweest voor ons beleid op de volgende vijf gebieden:

  • Aantoonbaar en klantgericht het beste bieden voor de klant
  • Met toegewijde en vakkundige medewerkers
  • Blijvend werken aan aantoonbare expertise en innovatie ten behoeve van een specifieke doelgroep
  • Ondernemend gedrag vertonen 
  • Met een solide bedrijfsvoering als basis

Beloningsbeleid
Het beloningssysteem voor de bestuurders is conform de voormalige 'beloningscode Bestuurders in de Zorg'. De bedragen worden jaarlijks verhoogd conform het indexeringspercentage. Deze wordt jaarlijks door de NVZD/NVTXZ. Aan de bestuurders worden geen bonussen toegekend.

Jaarrekening 2017
Jaarrekening Kentalis onderwijs 2017
Jaarrekening Kentalis zorg 2017
Jaarrekening stichting Hostiebakkerij Sint Michaël

Stichting Kentalis International

KVK-nummer: 01171392
Fiscaalnummer: 821792477

Contactgegevens
info@kentalis.nl
073 558 83 33

Bestuur
Harry Knoors (academic director)

Doelstelling
Kentalis International levert een bijdrage aan de verbetering van de maatschappelijke deelname van mensen met een auditieve, communicatieve en/of zintuiglijke beperking en/of met een autistisch spectrum stoornis door de kennis van professionals te vergroten die werken met deze mensen in het buitenland. 

Beleidsplan
Het beleid van Kentalis International is gebaseerd op deze pijlers:

  • we volgen een op rechten gebaseerde aanpak
  • we streven naar onderwijs voor ieder kind
  • door trainers te trainen creëren we een duurzame verandering
  • communicatie maakt het leven, het vorm de kern van ons werk

Beloningsbeleid
Voor zowel bestuur als personeel conform CAO gehandicaptenzorg.

Jaarrekening Kentalis International 2017