Onderwijsarrangementen: licht, medium en intensief

Leerlingen die slechthorend, doof of doofblind zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of communicatief meervoudige beperking hebben, kunnen in aanmerking komen voor een onderwijsarrangement. Er zijn drie onderwijsarrangementen (cluster 2): licht, medium en intensief. Het onderwijsarrangement bepaalt welke vorm onderwijs en begeleiding je kind krijgt.

Licht, medium of intensief onderwijsarrangement

Wat betekent licht, medium of intensief?

Leerlingen met een licht of medium onderwijsarrangement, gaan naar een reguliere school met ambulante begeleiding óf naar een mediumsetting. Bij een medium onderwijsarrangement krijgt de leerling meer begeleiding dan bij een licht onderwijsarrangement. Leerlingen met een intensief onderwijsarrangement, gaan naar een speciale school (cluster 2) of naar een school-in-school

Welk onderwijs een kind krijgt, beslist de commissie van onderzoek. De commissie luistert naar de wensen van de ouders, leerling en school. Lees ook hoe je een onderwijsarrangement kunt aanvragen.