Van speciaal naar regulier onderwijs

Soms ontwikkelt een leerling zich zo goed op een speciale school, dat een overstap naar regulier onderwijs mogelijk is. We bespreken steeds met elkaar of overstappen een optie is en wat het beste is voor de leerling. We bereiden leerlingen die overstappen natuurlijk goed voor. Bovendien komen leerlingen die overstappen vaak in aanmerking voor ambulante begeleiding op de reguliere school.

Weloverwogen beslissing

Als je kind naar een speciale school van Kentalis gaat, bespreek je op school regelmatig hoe het met je kind gaat. Soms groeit een leerling zo, dat hij of zij misschien naar het regulier onderwijs kan. De school bespreekt dit uitgebreid met ouders en stelt uiteindelijk een advies op voor de commissie van onderzoek. Ook de ideeën en wensen van ouders staan in dit advies. De commissie beslist daarna welk onderwijsarrangement de leerling voortaan krijgt.

Van speciaal naar regulier onderwijs

Wanneer stappen leerlingen over?

Leerlingen die speciaal onderwijs volgen, krijgen daarvoor een indicatie: een ‘intensief onderwijsarrangement’. Meestal bekijkt de ‘commissie van onderzoek’ elk jaar of elke twee jaar opnieuw naar de situatie en onderwijsbehoeften van de leerling, het advies van de huidige school en de wensen van ouders. Als de commissie gelooft dat het voor de leerling goed is om naar een reguliere school te gaan, krijgt de leerling een licht of medium onderwijsarrangement. Dit betekent dat de leerling naar een reguliere school gaat en daar ambulante begeleiding krijgt.

Op zoek naar een reguliere school

Als je kind gaat overstappen naar regulier onderwijs, denken de medewerkers van de huidige school natuurlijk graag mee over een geschikte reguliere school en de ambulante begeleiding die je kind daar nodig zal hebben. We streven er naar dat leerlingen de overstap maken op een logisch moment, bijvoorbeeld na de zomervakantie.  

Ambulante begeleiding op de reguliere school

Gaat je kind binnenkort niet meer naar een speciale school, maar naar een reguliere school? Dan komt hij of zij waarschijnlijk in aanmerking voor ambulante begeleiding van Kentalis. Voor ambulante begeleiding op de reguliere school heeft je kind een licht of medium onderwijsarrangement nodig.

Aanmelden bij een reguliere school

Ouders melden hun kind zelf aan bij een reguliere school. De Wet passend onderwijs regelt dat reguliere scholen zorgplicht hebben. Dit betekent dat scholen verantwoordelijk zijn voor het bieden van een passende plek voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Lees meer over deze zorgplicht.

Heb je vragen over de overstap? Stel ze op school, bijvoorbeeld aan de intern begeleider of trajectbegeleider of tijdens oudergesprekken.