Onderwijs bij Kentalis

We willen dat kinderen zich goed voelen in de klas en de lessen goed kunnen volgen. Daarom hebben we speciale scholen voor kinderen en jongeren met een taalontwikkelingsstoornis (TOS), gehoorverlies en doofblindheid. Ook ondersteunen we leerlingen die naar een reguliere school gaan.


Wat is een onderwijsarrangement?

Kinderen die moeite hebben met horen of communiceren, hebben vaak recht op een onderwijsarrangement: licht, medium of intensief. Licht en medium betekent: naar een reguliere school met extra begeleiding. Intensief betekent: speciaal onderwijs. Een speciale commissie beslist, maar overlegt natuurlijk met jou en de school. Onze dienst ambulante begeleiding verzorgt deze begeleiding vanuit verschillende locaties.

Lees meer over ons onderwijs voor: